Barnekreftforeningen

Markerer Den internasjonale barnekreftmåneden med å lyse ut 25 millioner til forskning

Del

Barnekreftforeningen markerer september, Den internasjonale barnekreftmåneden, med å lyse ut hele 25 millioner til forskning på barnekreft. Annenhver dag får et barn i Norge kreft. Heldigvis overlever fire av fem barn, men barnekreft er fortsatt den hyppigste dødsårsaken blant barn i alderen 1-14 år i Norge.

Trine Nicolayse, daglig leder i Barnekreftforeningen
Trine Nicolayse, daglig leder i Barnekreftforeningen

Barnekreft er ikke det samme som voksenkreft. Hos barn utvikles kreften hurtig og det finnes ingen kjente ytre faktorer som er av betydning for hvordan sykdommen utvikler seg. De fleste barn som får kreft, har en lang og intens behandling foran seg. Behandlingen kan ta fra et halvt år til flere år. De aller fleste må gjennom tøffe cellegiftkurer, og andre må gjennom operasjoner og strålebehandling. Hvordan behandlingen er, avhenger av hva slags kreftsykdom barnet har.

– Ytterlighetene er på den ene siden kreftformer der nesten 100 prosent overlever, og på den andre siden aggressive kreftformer som dessverre fortsatt har lav overlevelse på tross av mye forskning om ny behandling. Men vi gir oss ikke, for vårt mål er at ingen barn skal dø av kreft, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.

Lyser ut 25 millioner til forskning på barnekreft

Tradisjonen tro markerer Barnekreftforeningen starten på den internasjonale barnekreftmåneden med å lyse ut hele 25 millioner til forskning på barnekreft 1. september.

Forskning på barnekreft er et lavt prioritert område i Norge, og vi ligger langt etter våre naboland. Å finne den beste behandlingen for hvert enkelt barn, er et stort og møysommelig arbeid, der Barnekreftforeningen er en aktiv pådriver for norsk barnekreftforskning.   

– Siden 2017 har Barnekreftforeningen delt ut 120 millioner til forskningsprosjekter på blant annet persontilpasset behandling for barn og prosjekter innen seneffekter. Slik har vi, og våre engasjerte innsamlere og givere bidratt til et aktivt og godt forskningsmiljø for barn med kreft i Norge, sier Nicolaysen.  

Vi trenger bedre og flere hjelpetiltak til familiene

Kreft hos barn og ungdom innebærer en alvorlig belastning for barnet og familien. Foreldre og søsken må forholde seg til en helt ny hverdag fylt av uvirkelighet, frykt, uro, uvisshet, hjelpeløshet, fortvilelse og sorg. Lange sykehusopphold og hyppige innleggelser byr på store praktiske utfordringer knyttet til både arbeid og omsorg for foreldrene.

Mange barn sliter både fysisk, psykisk, kognitivt og sosialt etter en krevende kreftbehandling.  70 prosent av de som overlever lider av minst én seneffekt, og disse kan ta stor plass i livet. Barnekreftforeningen etterlyser et større fokus på hva som skjer etter behandlingen er over.

– Barn kan ikke sykemelde seg fra å vokse opp, og det er nødvendig er at familien ikke faller mellom to stoler når de skal tilbake til samfunnet. Vi etterlyser bedre samhandling og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene og pårørende, sier Nicolaysen.

Gullsløyfen – et internasjonalt symbol 

Gullsløyfen er det internasjonale symbolet på barnekreft. Sløyfen ble laget i gull, siden gull er et av de edleste og verdifulle metallene vi har. I september blir Gullsløyfen solgt i butikker over hele landet, og på våre hjemmesider.

– I dag, og ut september, håper vi at så mange som mulig vil bære gullsløyfen for å vise sin støtte. Det betyr mye for våre familier, og inntektene er viktige for å støtte forskning på barnekreft, sier Trine Nicolaysen.

Fakta om barnekreft

  • Barnekreft er ikke én diagnose og barn får flere forskjellige typer kreft. Det kan være svært sjeldne kreftformer som gjerne kun 1 til 3 barn blir rammet av per år.
  • De vanligste kreftformene hos barn er leukemi, hjernesvulster, lymfomer og andre solide svulster.
  • Rundt 200 barn og unge mellom 0 til 18 år rammes hvert år av en kreftsykdom.
  • Kreft hos barn er hyppigst i aldersgruppen 0 til 6 år.
  • Totaloverlevelsen av barnekreft er i Norge er cirka 85 prosent.
  • Rundt 70 prosent av de som overlever barnekreft, lider av minst én seneffekt. For en tredjedel av disse betraktes senskadene som alvorlig, eller til og med livstruende.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Trine Nicolayse, daglig leder i Barnekreftforeningen
Trine Nicolayse, daglig leder i Barnekreftforeningen
Last ned bilde

Lenker

Om Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen
Barnekreftforeningen
Øvre Vollgt. 11, 3 etg
0158 Oslo

02099http://www.barnekreftforeningen.no

Barnekreftforeningen er en selvstendig, frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft. Vårt mål er at ingen barn skal dø av kreft.

Barnekreftforeningen er til for å hjelpe barn og ungdommer med kreft og deres familier. Vi er til stede for hele familien, det vil si at både det syke barnet, søsken og foreldre inkluderes. Noen av de syke barna er blitt friske, noen har fått senskader, noen er under behandling, mens andre har vi mistet.
På sykehusene arrangerer våre likepersoner foreldrekvelder med tilbud om samtaler for nye familier. Det kan være godt å ha noen å snakke med som har opplevd det samme hvis barnet ditt får en så alvorlig diagnose som kreft. Vi sørger også for positive opplevelser for de barna som må være innlagt på sykehuset over lange perioder.
Barnekreftforeningen skal være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft slik at de ikke føler seg alene.  Samtidig ønsker vi å være den største pådriveren i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet.  Vi skal bidra til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

Følg pressemeldinger fra Barnekreftforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barnekreftforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Barnekreftforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom