UiT Norges arktiske universitetUiT Norges arktiske universitet

Marine næringsparker kan motvirke klima- og naturkrisen

Del

Ny rapport viser at marine næringsparker kan bidra til mindre konflikt i havområdene, økt verdiskapning samt motvirke klima- og naturkrisen.

Illustrasjon fra Senter for hav og Arktis. Illustratør: Børge Bredenbekk / byHands
Illustrasjon fra Senter for hav og Arktis. Illustratør: Børge Bredenbekk / byHands

Mandag 30. mai overleverer Senter for hav og Arktis rapport om marine næringsparker til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Rapporten legger fram en rekke anbefalinger til hvordan marine næringsparker kan gjennomføres via utvikling av lovverk og reguleringer, økt finansiering og nye teknologiske løsninger. Blant de viktigste anbefalingene er at områdene må forvaltes slik at det kan bidra til å løse klima- og naturkrisen.

Studien peker på hvordan marine næringsparker vil kunne utnytte infrastruktur mer effektivt, og redusere kostnader til både drift, overvåkning og beredskap. Store muligheter for datadeling og digitalisering vil også kunne redusere kostnader og samtidig gi bedre beslutningsgrunnlag enn i dag for både næring og forvaltning. Samlet gir dette muligheter for nye arbeidsplasser og inntekter.

Norge særlig ansvar

– Havet gir oss eksportinntekter, mat på bordet, arbeidsplasser og lys i husene langs kysten. Regjeringen har store ambisjoner for utvikling av nye og eksisterende havnæringer. Sameksistens er viktig, og de som allerede bruker havet skal være trygge på at de ikke skal fortrenges. Vi må ta hensyn og jobbe sammen for å finne gode løsninger. Og i bunnen trenger vi kunnskap. Denne rapporten er et viktig bidrag på veien, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Norge har en av verdens lengste kystlinjer og det er viktig at vi tenker kreativt når det kommer til bærekraftig utvikling og sameksistens. Etableres marine næringsparker på riktig måte kan de gi synergier for både små og store virksomheter. Marine næringsparker kan bli et konkurransefortrinn for havnasjonen Norge, sier senterets direktør Jan-Gunnar Winther.

Rapporten har blitt laget av Nofima på oppdrag fra Senter for hav og Arktis, og har blitt utarbeidet i samarbeid med Equinor, Aker Offshore Wind, Norges Rederiforbund, WWF Verdens Naturfond, Troms Kraft, Nordmøre Fiskebåt, Sjømat Norge og REV Ocean.

Alle interesserte er velkommen til lansering av rapporten på Litteraturhuset i Oslo den 30. mai kl.14.30–16.00. Arrangementet strømmes også direkte

Rapporten offentliggjøres på www.havarktis.no kl. 14.30. 

Ved ønske om videre informasjon, intervjuer eller innsyn til rapporten under sperrefrist, kontakt Else Welde, kommunikasjonsrådgiver ved Senter for hav og Arktis: 41370025 / welde@havarktis.no.

Våre pressebilder er til fritt bruk.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjon fra Senter for hav og Arktis. Illustratør: Børge Bredenbekk / byHands
Illustrasjon fra Senter for hav og Arktis. Illustratør: Børge Bredenbekk / byHands
Last ned bilde
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran vil motta rapporten. Under lanseringsarrangementet deltar flere av rapportens samarbedspartnere i paneldebatt.(Øverst f.v. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, bærekraftsdirektør i Aker Offshore Wind Ingrid Lomelde, daglig leder Nordmøre Fiskebåt Renate Kalvø Gustad, Prosjektleder Equinor Anne Marit Hansen. 
Nederst f.v. Direktør Senter for hav og Arktis Jan-Gunnar Winther, Assisterende generalsekretær WWF Verdens naturforbund Else Hendel, CEO Rev Ocean Nina Jensen, Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg)
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran vil motta rapporten. Under lanseringsarrangementet deltar flere av rapportens samarbedspartnere i paneldebatt.(Øverst f.v. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, bærekraftsdirektør i Aker Offshore Wind Ingrid Lomelde, daglig leder Nordmøre Fiskebåt Renate Kalvø Gustad, Prosjektleder Equinor Anne Marit Hansen. Nederst f.v. Direktør Senter for hav og Arktis Jan-Gunnar Winther, Assisterende generalsekretær WWF Verdens naturforbund Else Hendel, CEO Rev Ocean Nina Jensen, Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg)
Last ned bilde

Lenker

Om UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø

77 64 40 00https://uit.no/

Om Senter for hav og Arktis  

  • Senter for hav og Arktis er oppnevnt av regjeringen og ble åpnet i 2018
  • Senteret jobber for bærekraftig verdiskaping i norske havnæringer, og tilrettelegger for tettere samarbeid mellom relevante kompetansemiljø. Et overordnet mål er å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål
  • Senteret er organisert under Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet www.havarktis.no

Følg pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiT Norges arktiske universitet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom