Trafikksikkerhetsforeningen

Manglende sikkerhet på våre veier


Del

De siste dagene har det vært fokus på mangler, feil og inspeksjon ved rekkverket. Feil og mangler på rekkverk har vært en medvirkende årsak i 76 dødsulykker på norske veier i perioden 2005 fram til 2018 i følge NRK. Riksrevisjonen kommer med sterk kritikk av Statens vegvesen for å ikke ha tilstrekkelig oversikt over tilstand og sikkerhetsnivå av rekkverket.

Trafikksikkerhetsforeningen har kjørt over 10.000 km på veien denne sommeren. Dårlig kvaliteten på rekkverk og vedlikeholdetterslepet er slående mange steder, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Her fra E10 Flakstad i Lofoten juli 2020. Foto: TSF
Trafikksikkerhetsforeningen har kjørt over 10.000 km på veien denne sommeren. Dårlig kvaliteten på rekkverk og vedlikeholdetterslepet er slående mange steder, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Her fra E10 Flakstad i Lofoten juli 2020. Foto: TSF

Vei- og brorekkverket skal være en sikkerhetsbarriere for å hindre at det som allerede er en ulykke, ikke utvikler seg til å bli en alvorlig ulykke. Dette stiller store krav til kompetanse hos de som skal ta de rette valgene for at vi skal få trygge veier. Valg som kan bety forskjellen mellom liv og død, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

Driften av våre veier sørger for at trafikken kommer fram på en trygg og effektiv måte hver dag. Det økende forfallet gjør at det blir økt behov for inspeksjoner og risikovurderinger, for å sikre at trafikksikkerheten og framkommeligheten opprettholdes.

Feil og mangler redder ikke liv

Hvis det er mangler eller feil ved rekkverkssystemet vil det ikke kunne klare å fange opp et kjøretøy på en kontrollert og sikker måte, slik det er ment å skulle gjøre. Da kan det istenfor være et vegsikkerhetsproblem med høyt skadepotensial, fortsetter Tangstad-Holdal.

På kollisjonsstedet er rekkverkstolpene konstruert for å knekke. Stolpene rett før og etter kollisjonsstedet har en kjempeviktig rolle for at rekkverksystemet skal kunne ta opp kreftene, holde rekkverket og kjøretøyet inne på veien. Dersom dette ikke fungerer vil resultatet bli at vi får en utforkjøring eller frontkollisjon med hardt skadde og omkomne. Derfor er både råtne trestolper og manglende mutter, lavt rekkverk osv et alvorlig samfunnsproblem.


Inspeksjon av eksisterende rekkverk er et nøkkelord 

Inspeksjoner vil kunne avdekke om det er behov for avbøtende tiltak eller for mer omfattende driftstiltak og beredskap, og er dermed nødvendige for å kunne få oversikt over tilstanden til og sikkerhetsnivået på vegobjektene i vegnettet.

Det handler om å fikse bolter som har løsnet eller mangler, rekkverk som har dårlig fundament, trestoler som har delt seg eller smulderet opp, rekkverk som er for lavt i forhold til kjørebanen på grunn av flere lag med reasfaltering og det handler om farlige rekkverksender som burde vært skiftet ut.

- Etter å ha kjørt over 10.000 km på våre veier i sommer i forbindelse med sommerkampanje #TryggSommer må vi dessverre si at tilstanden på norske veier når det gjelder sikkerhetsbarrieren rekkverk, er mange steder dårlig og av varierende kvalitet.

Men det er mulig å gjøre noe med dette, avslutter Geirr Tangstad-Holdal.

Løsning på sikkerhetsbrister i rekkverkssystemene

  1. Kompetansen til prosjekterende, byggherre og rekkverksentreprenørene må settes i system og krav må stilles fra faglige vegmyndigheter.
  2. Vi må få god nok oversikt over sikkerhetsbristene. Inspeksjonene av eksistrende rekkverk må settes i bedre system. Det må utarbeides oversikter og planer for å utbedre mangler.
  3. Det må bevilges nok penger til Statens vegvesen, fylkeskommunene og kommunene slik at de kan ta tak i sikkerhetsbristene. Vi i TSF ønsker øremerkede midler til fylkeskommunene til dette arbeidet
  4. Det handler om kunnskap. Bevilgende myndighetene på de ulike veieier-nivåene må forstå hvor viktig dette er. Og de som skal forvalte disse pengene ut på vegnettet må ha kunnskap til å vite hvor det vil ha størst effekt på sikkerheten. 


Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Trafikksikkerhetsforeningen har kjørt over 10.000 km på veien denne sommeren. Dårlig kvaliteten på rekkverk og vedlikeholdetterslepet er slående mange steder, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Her fra E10 Flakstad i Lofoten juli 2020. Foto: TSF
Trafikksikkerhetsforeningen har kjørt over 10.000 km på veien denne sommeren. Dårlig kvaliteten på rekkverk og vedlikeholdetterslepet er slående mange steder, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Her fra E10 Flakstad i Lofoten juli 2020. Foto: TSF
Last ned bilde
Vi har kjørt rundt på norske veier i hele sommer, og tilstanden er svært varierende og etterslepet av vedlikehold er stort mange steder, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Foto: STUDIO B13 / Erik Burås
Vi har kjørt rundt på norske veier i hele sommer, og tilstanden er svært varierende og etterslepet av vedlikehold er stort mange steder, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Foto: STUDIO B13 / Erik Burås
Last ned bilde

Lenker

Om Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhetsforeningen
Plogveien 7
0679 Oslo

401 30 800http://www.trafikksikkerhetsforeningen.no/

TSF en forening med et bredt fokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø. 

TSF skal ha fokus på alle bransjer som jobber med fysiske sikkerhetstiltak langs våre veger, både for de som ferdes på eller langs vegen og de som arbeider på og ved vegen.

TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk vegsikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.

Følg saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trafikksikkerhetsforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikkfarlige fylkesveier - kun 100 mill i Statsbudsjettet 20217.10.2020 12:13:43 CESTPressemelding

På fylkesveiene er det i snitt ca. 80 prosent høyere risiko for å bli drept eller hardt skadet enn på riksveinettet i følge Statsbudsjettet for 2020. Regjeringen følger opp med kun 100 millioner til fylkesveiene i sitt forslag til statsbudsjettet 2021. Fylkesveiene må ikke bli redusert til et annenrangs veinett, med store forskjeller i skaderisiko og framkommelighet sammenlignet med riksveiene. Trafikksikkerhetsforeningen vil derfor ha en større målrettet statlig overføringer til vedlikehold for å gjøre fylkesveiene tryggere.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom