SINTEF

Mange stiger og stillas mangler påbudt sertifisering

Del

- Brukerne må etterspørre produktsertifisering, sier Anne-Jorunn Enstad i SINTEF.

SINTEF er akkreditert for produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikringsprodukter etter produsentforskriften. Foto: Remy Eik / SINTEF
SINTEF er akkreditert for produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikringsprodukter etter produsentforskriften. Foto: Remy Eik / SINTEF

Produktsertifisering for stiger, stillas og kantsikring erstattet typegodkjenning fra Arbeidstilsynet i 2016. De tidligere typegodkjenningene er nå med noen få unntak utgått, og et stort antall produkter mangler dermed sertifisering i henhold til produsentforskriften.

Det er nok noen produsenter som ikke har fått med seg kravet om sertifisering. Men det er også en del som er klar over kravet, men har valgt å ikke sertifisere produktene sine, tror sertifiseringsleder Anne-Jorunn Enstad i SINTEF.

-Det viser hvor viktig det er med tilstrekkelig tilsyn, og å gjøre brukerne oppmerksomme på ordningen. Når brukerne etterspør produktsertifikat, vil flere produsenter velge å sertifisere sine produkter, sier hun.

Bidrar til økt sikkerhet

Et produktsertifikat fra SINTEF er en kvalitetsmerking fra en uavhengig tredjepart på at produktet oppfyller krav i produsentforskriften og relevante produktstandarder.

- SINTEFs produktsertifikat viser at produktet har bestått testing og at alle komponentene har blitt kalkulert og styrkeberegnet. Det gir trygghet og forutsigbarhet til sluttbrukeren, sier Enstad.

Produsentforskriften krever at sertifiserte produkter kontrolleres hvert år. Da avdekkes eventuelle endringer som kan ha innvirkning på styrke, stabilitet og verneeffekt.

Sist, men ikke minst, så sikrer et produktsertifikat at monterings- og bruksveiledningen inneholder nødvendig informasjon. Blant annet beskrives kassasjonskriterier, det bidrar til økt sikkerhet da komponenter med for dårlig kvalitet blir sortert bort.

Dette sier regelverket

Produkter som er omfattet av produsentforskriften kapittel 4, må ha produktsertifisering for å kunne selges eller leies ut på det norske markedet. Det gjelder stillas, stiger og midlertidig utstyr for tilkomst og arbeid på tak og fasader med tilhørende komponenter. Stillaskomponenter, gardintrapper, arbeidsbukker og kantsikringsprodukter faller inn under dette.

Fastmonterte veggstiger, takstiger, utstyr for takadkomst og taksikringskroker er definert som byggevarer og dermed omfattet av byggevareforskriften (DOK). Med unntak av veggstiger, skal disse produktene ha CE-merking. Veggstiger er omfattet av Byggevareforskriften (DOK) kap. III " Krav til byggevarer som ikke er CE-merket" og må oppfylle kravene i denne.

Krav til sertifikatet

Sertifikatet skal være på norsk og må oppgi sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn, leverandørens navn, navn på produktet, produkttype, materialtyper i lastbærende komponenter og en bekreftelse på at kravene i produsentforskriften og relevante standarder er oppfylt.

Monterings- og bruksveiledningen skal også være på norsk og informere om belastningsklasse, fundamentering, oppstilling, bruk, tilsyn, demontering, vedlikehold, reparasjon og kassasjonskriterier. Monteringsveiledningen skal angi hvordan komponentene skal settes sammen og hvordan stillaset skal avstives og forankres.

Produkter med sertifikat skal merkes

Arbeidsutstyr skal være synlig merket med navn på sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke og produksjonsåret. Hvis du er usikker på om et produkt omfattet av produsentforskriften er sertifisert, kan du kontakte produsenten.

SINTEF er akkreditert for produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikringsprodukter etter produsentforskriften. Per 21.12.2021 har SINTEF utstedt 13 sertifikater for stiger, stillas og kantsikringsprodukter. Oversikt over produkter med gyldig produktsertifikat utstedt av SINTEF finnes på sintefcertification.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

SINTEF er akkreditert for produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikringsprodukter etter produsentforskriften. Foto: Remy Eik / SINTEF
SINTEF er akkreditert for produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikringsprodukter etter produsentforskriften. Foto: Remy Eik / SINTEF
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

Ny industriklynge for CO2-fangst-og-lagring i Midt-Norge7.12.2021 11:12:45 CET | Pressemelding

En ny industriklynge skal undersøke muligheter og utfordringer knyttet til CO2-fangst-og-lagring (også kjent som CCS) for bedrifter i Midt-Norge. Industriklyngen har fått navnet CCS Midt-Norge og skal kartlegge veien til mulig utvikling av infrastruktur for CO2-håndtering i regionen. Denne infrastrukturen vil blant annet gjøre det mulig for midt-norsk industri å lage lavutslippsprodukter, som forventes å kunne gi økt verdi i fremtiden.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom