Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Mange sikringstiltak mot flom og skred i NVE Region Øst

Del

I 2018 sluttførte NVE 41 sikringstiltak i hele landet. NVEs regionkontor på Hamar var ansvarlig for gjennomføringen av 10 ordinære sikringsprosjekter av varierende størrelse og omfang. Alle tiltakene presenteres nå i Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2018.

I Hastetiltakene etter flommen på Vestlandet og i Skjåk i 2018 har startet, og arbeidene fortsetter i 2019.

Det ble også utbetalt to større tilskudd til flomsikring, og det omfattende arbeidet med sikring av Hakadal skole i Nittedal ble sluttført i 2018.

Det er utbetalt tilskudd til flomsikring av Brumunda gjennom Brumunddal sentrum i Ringsaker kommune og til flomsikring av Slettmoen industriområde i Trysil kommune. Det er i tillegg utbetalt tilskudd til flytting og riving av et hus Veikledalen i Nord-Fron kommune.

En kartlegging av flomverk og pumpestasjoner som startet i 2017, ble sluttført i 2018. I forkant av vårflommen i 2018, ble det i lys av kartleggingen, gjennomført et hasteprosjekt med rehabilitering av pumpestasjonene i Rymoen og Roverud flomverk i Kongsvinger kommune. Det er lagt ned betydelige ressurser i sikring av aktivitetsområdet på Prestøya ved Norsk Skogmuseum i Elverum kommune.

Arbeidet med skredsikring av Ulstad i Lom kommune ble startet opp i 2. halvår og vil bli ferdigstilt i 2019. Sikringsarbeidene i Imsa i Stor-Elvdal er startet opp og vil bli sluttført i 2019. I tillegg er det startet opp et større krisetiltak i Skjøli i Skjåk etter flommen i oktober 2018. Dette arbeidet vil pågå utover i 2019.

Om NVEs sikringstiltak

NVE forvalter de statlige midlene til sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, og til miljøtiltak i vassdrag. I 2018 ble det brukt om lag 332 millioner kroner i statlig bistand til slike tiltak. I dette beløpet inngår også distriktsandelen, dvs. andelen på normalt 20% som kommunene eller grunneieren må dekke.

Det er NVEs fem regionkontor; Region Sør i Tønsberg, Region Øst i Hamar, Region Vest i Førde, Region Midt i Trondheim og Region Nord i Narvik som står for saksbehandling, planlegging og gjennomføring av sikrings og miljøtiltakene.

Les mer og se bilder av de ulike sikringstiltakene i NVEs Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2018

Kontaktpersoner:
Fung. Vassdrags- og energidirektør, Anne Britt Leifseth, 91705811
Fung. Seksjonssjef, Martin C. Brittain, 90686713
Seniorrådgiver, Anne Haugum, 22959292

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isforholdene i juleferien 2019 – store variasjoner i lavlandet23.12.2019 13:09:02 CETPressemelding

De siste dagene har vært preget av mildvær i lavlandet helt opp til Troms. I Rogaland har isen blåst bort på vann helt opp til 400 moh. Snøsmelting gir høy vannføring i lavlandet, og smelting av isen fra undersiden. Det ventes forbigående kaldere vær i romjula, med ny islegging på isfrie vann i lavlandet. Vær tålmodig til isen er tykk nok! I fjellet og i det meste av Troms og Finnmark er isen stort sett farbar, men de største og dypeste sjøene er enten isfrie eller nylig islagt. På varsom.no finner man isvarsler og aktuelle ferdselstips.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom