Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Mange sikringstiltak mot flom og skred i nord

Del

I 2018 sluttførte NVE 41 sikringstiltak i hele landet. En rekke av tiltakene er i Region Nord, bl.a. i Longyearbyen og i Kåfjord. Alle tiltakene presenteres nå i Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2018.

På Svalbard har NVE har samarbeidet tett med lokalstyret og Sysselmannen etter snøskredene i desember 2015 og februar 2017, og har nå fullført flere sikringstiltak i Longyearbyen. I tillegg er sikring av flere områder ferdig detaljprosjektert. Skredsikring er utført i lia over spisshusene i Longyearbyen, og erosjonssikringen i Longyearelva er videreført. 

Det er gjennomført flomsikringstiltak ved Eggen gård i Storfjord kommune og i Eveneselva i Saltdal kommune. Gamvikelva i Lavangen kommune er sikret mot flom- og sørpeskred, og erosjonssikring er etablert ved Målselvfossen i Målselv kommune.

I Bognelva i Alta kommune og i Kvalvikelva i Lyngen kommune er det utført miljøtiltak som bidrar til en hevet miljøstatus og bedre forhold for fisk og fauna.

I Kåfjord kommune er det bygget en større snøskredvoll i Olderdalen sentrum. Denne skal endelig ferdigstilles sommeren 2019, men har vinteren 2018 oppfylt sin funksjon som snøskredsikring. I Manndalen er riving og flytting av totalt sju boliger ferdigstilt.

I Hammerfest har kommunen ferdigstilt snøskredsikring av en boligblokk med 124 leiligheter med tilskudd fra NVE. I tillegg er det gitt tilskudd til Nordnorsk skredovervåking, som bidrar med lokale varsler for 15 utvalgte områder i landsdelen.

Om NVEs sikringstiltak

NVE forvalter de statlige midlene til sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, og til miljøtiltak i vassdrag. I 2018 ble det brukt om lag 332 millioner kroner i statlig bistand til slike tiltak. I dette beløpet inngår også distriktsandelen, dvs. andelen på normalt 20% som kommunene eller grunneieren må dekke.

Det er NVEs fem regionkontor; Region Sør i Tønsberg, Region Øst i Hamar, Region Vest i Førde, Region Midt i Trondheim og Region Nord i Narvik som står for saksbehandling, planlegging og gjennomføring av sikrings og miljøtiltakene.

Les mer og se bilder av de ulike sikringstiltakene i NVEs Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2018

Kontaktpersoner:

Fung. Vassdrags- og energidirektør, Anne Britt Leifseth, 91705811
Fung. Seksjonssjef , Martin C. Brittain, 90686713
Seniorrådgiver, Anne Haugum, 22959292

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isforholdene i juleferien 2019 – store variasjoner i lavlandet23.12.2019 13:09:02 CETPressemelding

De siste dagene har vært preget av mildvær i lavlandet helt opp til Troms. I Rogaland har isen blåst bort på vann helt opp til 400 moh. Snøsmelting gir høy vannføring i lavlandet, og smelting av isen fra undersiden. Det ventes forbigående kaldere vær i romjula, med ny islegging på isfrie vann i lavlandet. Vær tålmodig til isen er tykk nok! I fjellet og i det meste av Troms og Finnmark er isen stort sett farbar, men de største og dypeste sjøene er enten isfrie eller nylig islagt. På varsom.no finner man isvarsler og aktuelle ferdselstips.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom