Bane NOR

Mandag 8.15: Samferdselsministeren markerer nye Ski stasjon

Del

Når: 14. september kl. 08.15-09.00 Hvor: Ski stasjon, vestre del Oppmøte: Parkeringsplassen på vestsiden (innkjøring fra Vestveien) Det vil bli mulighet for intervjuer.

Mandag 14. september besøker samferdselsministeren den vestre delen av nye Ski stasjon. Dette er den første ferdige delen av Follobanen, og en viktig del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Konsernsjef Gorm Frimannslund og prosjektdirektør Per David Borenstein tar imot ministeren kl. 08.15 mandag morgen. Til stede er også Kristin Slaaen Rørvik, prosjektleder for Ski, og ordfører for Nordre Follo kommune, Hanne Opdan. Se vedlagt program for mer informasjon og fakta om prosjektet.

Kl. 08.15

Parkering på stor P-plass på vestre side av Ski jernbanestasjon.

Samferdselsministeren blir møtt av konsernsjef Gorm Frimannslund og prosjektdirektør Per David Borenstein.

Ordfører og media møter også her.

Statsråden vises kort rundt mens prosjektdirektør Per David Borenstein forteller om utbygging av Ski stasjon (5 min). Deretter går gruppen opp på plattform 1.

Kl. 08.25

Kl. 08.30

På plattform 1 ved det ovale leskuret:

Konsernsjef Gorm Frimannslund forteller kort om Bane NOR, Follobaneprosjektet – en del av intercity, og effekter av den nye stasjonen for kunder og passasjerer.    

Samferdselsministeren «åpner» vestre del av nye Ski stasjon for trafikk (10 min)

Ordfører for Nordre Follo Kommune, Hanne Opdan om stasjonens/Follobanens betydning for Ski (5 min)

Kl. 08.45

Mulighet for intervjuer

Kl. 09.00

Avslutning

Fakta og bakgrunn

  • Togtrafikken fra Ski til Oslo og på Østre linje åpnet mandag 24. august. Mandag 31. august åpnet også trafikken på Vestre linje.
  • Togene går fra den nye delen samtidig som Bane NORs entreprenør bygger ferdig den siste delen (østsiden).
  • Stasjonen blir et kollektivknutepunkt med tre plattformer, en ekstra bred og lys undergang, reisetorg på hver side, ny busstasjon (en del tatt i bruk i juni 2020), «kiss & ride»-område med mer.
  • Bane NOR planlegger å starte trafikk fra nye Ski stasjon gjennom Blixtunnelen i desember 2022. Hele Ski stasjon skal være ferdig noen måneder tidligere.
  • Nye Ski stasjon er en «Intercity-stasjon» - og den første «i dagslys».
  • Nye Ski stasjon blir et signalbygg og et landemerke i Ski-byen. Bane NOR har samarbeidet med tidligere Ski kommune, nå Nordre Follo kommune, for å få stasjonene godt integrert i byutviklingen.
  • Vestre del av Ski stasjon er den første ferdige delen av Follobaneprosjektet, en viktig del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.

Nøkkelord

Kontakter

Jacob Kielland Haug, Bane NOR tlf 93288761

Dokumenter

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom