Samferdselsdepartementet

Magnus Steigedal blir ny direktør for Vegtilsynet

Del

Magnus Steigedal blei i dag tilsett som ny direktør i Vegtilsynet. Vegtilsynet skal arbeide for at Statens vegvesen og Nye Veier AS ivaretar krava om tryggleik på riksveginfrastrukturen.

– Det er eit viktig og stort samfunnsoppdrag Magnus Steigedal har teke på seg, og eg er glad for at han har takka ja. Vegtilsynet er eit fagleg sterkt tilsyn som jobbar med å ivareta tryggleiken til alle som ferdes på vegen gjennom sitt tilsynsarbeid med riksveginfrastrukturen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Magnus Steigedal er 41 år gammal og har gjennom karrieren blant anna jobba som revisor, finanscontroller og IT-ingeniør i høvesvis Ernst & Young, Sparebank1 Buskerud-Vestfold og i  Kongsberg Defence & Aerospace.

I 2013 blei Steigedal tilsett som økonomisjef i Ullensvang Herad. I 2015 gjekk han over i stillinga som rådmann fram til 2019, da arbeidet med kommunesamanslåing var i gang.  I 2020 fekk han rollen som assisterande rådmann i den nye kommunen.

Steigedal har to bachelorgradar, ein i datateknikk og ein i økonomi og administrasjon. Han  bur på Hovland.

Tidspunkt for oppstart skjer etter nærmare avtale med Samferdselsdepartementet.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Bompengeinnkrevingen for Ryfast starter opp 1. februar21.1.2021 15:17:28 CETPressemelding

- Ryfast-prosjektet var Norges største veiprosjekt og har sørget for at trafikken gjennom Stavanger går bedre. Det er også fastlandsforbindelsen til Ryfylke. En av forutsetningene, i likhet med alle andre bompengeprosjekter, var at det skulle være bompenger fra starten av. Statens vegvesen har jobbet iherdig sammen med den nye entreprenøren for å få ferdigstilt alt som må på plass. Det er viktig for prosjektet at innbetalingen starter nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsministeren skal kåre den beste trafikksikkerhetskommunen i 202118.1.2021 11:00:00 CETPressemelding

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og vi har alle et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre og for å hindre den neste ulykken. Kommunene har en viktig rolle i dette arbeidet, og jeg ønsker å berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom