Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny 132 kV kraftleidning Finnfjordbotn–Silsand

Del

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Troms Kraft Nett AS løyve til å bygge ein ny 132 kV kraftleidning til erstatning for dagens 66 kV leidning mellom Finnfjordbotn og Silsand transformatorstasjonar i Senja kommune, Troms og Finnmark fylke.

Oversikt over tiltaket det er søkt om. Illustrasjon: Troms Kraft Nett
Oversikt over tiltaket det er søkt om. Illustrasjon: Troms Kraft Nett

Kraftleidningen Troms Kraft Nett har fått løyve til å bygge er 8,2 km lang. NVE har frå Finnfjordbotn transformatorstasjon til Botn gjeve løyve til ein 1,8 km lang jordkabel. Videre er det gjeve løyve til ein 4,2 km lang luftleidning til Skipvika, og ein sjøkabel vidare over Gisundet til Silsand transformatorstasjon.
Den eksisterande 66 kV-leidningen på same strekning skal fjernast. Med unntak av strekningen mellom Finnfjordbotn og Gøllåslåtten skal den nye leidningen etablerast parallelt med, og på sørsida av, dagens 66 kV-leidning. Denne skal rivast når ny kraftleidning er i drift.

Førebudde for auka forbruk 

Grunngjevinga for vedtaket er at dagens kraftleidning er gamal, og nær si tekniske levetid. Det er difor nødvendig å fornya denne. Det har også vore ein auke i forbruk i området, spesielt i næringsutvikling. Denne auka er forventa å fortsette, og det er difor behov for å auke overføringskapasiteten i området.
NVE vurderer at nytten av tiltaka er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjer derfor løyve til tiltaka.

Vil du vita meir?

Les meir om sakane på NVEs nettstad.

Kontakter

Seksjonssjef: Lisa Vedeld Hammer: 22 95 90 33
Sakshandsamar: Anette Ødegård: 22 95 92 69

Bilder

Oversikt over tiltaket det er søkt om. Illustrasjon: Troms Kraft Nett
Oversikt over tiltaket det er søkt om. Illustrasjon: Troms Kraft Nett
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom