Samferdselsdepartementet

Losene blir omfattet av arbeidsmiljøloven

Del

Stortinget har vedtatt at arbeidsmiljøloven også skal gjelde for losene. Fram til i dag har losene vært unntatt fra loven.

I dag sanksjoneres endringen av Kongen i statsråd. Nå skal departementet se nærmere på når disse endringene bør tre i kraft. Foto: Anders Røeggen/Kystverket
I dag sanksjoneres endringen av Kongen i statsråd. Nå skal departementet se nærmere på når disse endringene bør tre i kraft. Foto: Anders Røeggen/Kystverket

- Dette er en viktig endring. Det er prinsipielt uheldig at grunnleggende rettigheter som vern av helse, velferd og sikkerhet i arbeidslivet ikke er regulert i lov og forskrift for losene, men følger av tidsbegrensede avtaler. Nå får losene det vernet som de fleste andre arbeidstakere har i Norge og som følger av arbeidsmiljøloven, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Arbeidsmiljøloven er den sentrale vernelovgivningen for arbeidstakere i Norge. Loven gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, med mindre det er gjort unntak for enkelte arbeidstakergrupper. Losene har vært en av gruppene som har vært unntatt fra loven.

Av hensyn til lostjenestens særpreg og organisering vil arbeidstid, på samme måte som i dag, fortsatt reguleres i tariffavtale mellom Norsk Losforbund og Kystverket.

At losene nå blir omfattet av arbeidsmiljøloven, er en oppfølgning av Stortingets behandling av Prop. 65 L (2013–2014) Lov om losordningen (losloven). I dag sanksjoneres endringen av Kongen i statsråd.

Nå skal departementet se nærmere på når disse endringene bør tre i kraft.

Nøkkelord

Bilder

I dag sanksjoneres endringen av Kongen i statsråd. Nå skal departementet se nærmere på når disse endringene bør tre i kraft. Foto: Anders Røeggen/Kystverket
I dag sanksjoneres endringen av Kongen i statsråd. Nå skal departementet se nærmere på når disse endringene bør tre i kraft. Foto: Anders Røeggen/Kystverket
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Avinor AS21.6.2021 12:23:51 CEST | Pressemelding

- Avinor er hardt rammet av koronapandemien, og det er et behov for effektivisering og omstilling, slik at selskapet snarest mulig kommer tilbake til lønnsom drift. I denne prosessen er det viktig at styret bidrar til at Avinor kan levere mest mulig effektivt på sitt samfunnsoppdrag. Med valget av Rolf G. Roverud som nytt styremedlem i Avinor får styret tilført et medlem med bred omstillingskompetanse, industriell erfaring og god kjennskap til samferdselssektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye styremedlemmer i Bane NOR21.6.2021 10:29:14 CEST | Pressemelding

- Det er fire og et halvt år siden Bane NOR ble opprettet og Jernbaneverket lagt ned. Det er både krevende og lærerikt å omstille virksomheter fra etat til foretak. Vi går nå inn i en ny fase, der Bane NOR skal få mer ansvar og større handlingsrom, og jeg har store forventninger til endringene vi nå gjør i foretakets rammevilkår. Styret i Bane NOR har i dag fått tre nye aksjonærvalgte medlemmer, som vil gi verdifulle bidrag inn det kommende styrearbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom