Spekter

Lønnsoppgjøret: En realistisk ramme fra LO og NHO

Del

– LO og NHO er blitt enige i årets lønnsoppgjør, og storstreik er heldigvis unngått. LO og NHO har i fellesskap formidlet at resultatet samlet sett har en økonomisk ramme på 2,7 prosent. Nå må alle etterfølgende oppgjør følge opp denne normen. Det er avgjørende for å redde flest mulig bedrifter og arbeidsplasser, og for oppslutningen om inntektspolitikken, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

LO og NHO ble søndag enige om et lønnsoppgjør innenfor en ramme på 2,7 prosent.

– Når de etterfølgende oppgjørene i andre områder, også i Spekter, skal gjennomføres de neste ukene, blir det avgjørende å legge til grunn de vurderingene som konkurranseutsatt sektor har gjort når de er blitt enige om en økonomisk ramme på 2,7 prosent. Norsk økonomi og arbeidsliv er i en svært krevende situasjon. Aldri tidligere i nyere historie har det vært mer avgjørende at partene i alle deler av arbeidslivet bidrar til å styrke konkurransekraften og sysselsettingen ved å forholde seg lojalt til den økonomiske rammen som konkurranseutsatt sektor kan tåle, sier Bratten. – Med 212 000 arbeidsledige og permitterte, må hele arbeidslivet bidra med en ansvarlig lønnsvekst. Det gjelder også ledere og skjermet/offentlig sektor.

Legger til grunn at LO og NHO har truffet bedre på rammen i år

Bratten understreker at Spekter anser at LO og NHO har formidlet en troverdig ramme når de nå har anslått rammen for årets lønnsoppgjør til 2,7 prosent. I fjor formidlet NHO og LO at rammen for lønnsoppgjøret var 1,7 prosent. Lønnsevnen i industrien var imidlertid bedre enn de trodde, slik at den gjennomsnittlige lønnsveksten ble på hele 2,2 prosent. I mellomtiden hadde partene i offentlig sektor blitt enige om rundt 1,7 prosent.

– Spekter anser at rammen LO og NHO nå har kommunisert er troverdig. Det er selvsagt rom for at man ikke treffer helt med anslaget i et år med pandemi og massiv uforutsigbarhet, slik vi så i 2020, men slik Spekter ser det, er den anslåtte rammen nå realistisk, sier Bratten.

– Det er grunn til å minne om at frontfagsmodellen, der LO og NHO forhandler først og legger normen for oppgjørene i andre sektorer, har tjent Norge godt gjennom mange år og har bidratt til verdiskaping, velferd og høy sysselsetting, påpeker Bratten.

Forhandlingsstart i Spekter 14. april

Parallelt med meklingen mellom NHO og LO har det vært meklet om årets oppgjør for busselskapene. VY Buss er medlem i Spekter. Disse meklingene har også endt i enighet.

I Spekter starter de innledende sentrale forhandlinger onsdag 14. april. Deretter blir det gjennomført lokale forhandlinger, samt sentrale forhandlinger for helseforetakene. Datoer og frister for dette skal avtales med fagforeningene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
Last ned bilde

Om Spekter

Spekter
Spekter
Sørkedalsveien 6
0369 Oslo

47 65 70 00http://www.spekter.no

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Følg pressemeldinger fra Spekter

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Spekter på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Spekter

Spekter med tilbud for å løse streiken ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter2.6.2021 14:45:36 CEST | Pressemelding

- Spekter har i dag tilbudt LO Stat/Fagforbundet en løsning som vil føre til at alle dagens medlemmer av Fagforbundet på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter skal få opprettholde pensjonsordningen. Vi forventer derfor at LO Stat/Fagforbundet vil møte oss så snart det er praktisk mulig for å få avsluttet streiken, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom