IMDi

Leter etter suksesshistorier fra Nordland

Del

Mangfoldsprisen deles hvert år ut til virksomheter som kan vise til etnisk mangfold og god bruk av innvandreres kompetanse. Nå ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om lokal hjelp til å finne flere gode kandidater fra Nordland.

– Norge har ikke råd til å gå glipp av talenter, gode ideer og nødvendig arbeidskraft. Mangfoldsprisen går til virksomheter som har forstått dette, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Prisen ønsker å løfte frem de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet, til inspirasjon for andre. Prisen er viktig fordi undersøkelser viser at mange innvandrere opplever diskriminering og forskjellsbehandling i arbeidslivet. 

For å finne frem til de beste kandidatene til Mangfoldsprisen, er IMDi helt avhengige av at lokalsamfunnene selv spiller inn gode navn og historier.

– Så langt har vi veldig få kandidater fra Nordland, men vi er sikre på at det er mange offentlige og private virksomheter i regionen som er flinke til å ta i bruk innvandreres kompetanse på arbeidsplassen, sier Rieber-Mohn.

Fristen for å nominere aktuelle kandidater er 24. mai. Alle kan komme med forslag, og det spiller ingen rolle om virksomheten er stor eller liten, offentlig eller privat.

I fjor ble for eksempel Batteriet Nord-Norge i Bodø kåret til regional vinner av Mangfoldsprisen. Batteriet Nord-Norge, som er en liten aktør med kun to ansatte, fikk prisen blant annet for sitt gode samarbeid med innvandrerorganisasjoner.

I kategorien mellomstore og store bedrifter ble Coop Nordland i Bodø kåret til regional vinner. Coop Nordland fikk prisen for sitt strategiske arbeid med mangfold og trivsel. Juryen pekte også på at virksomheten jobber bevisst med kompetanseheving og har en egen ansvarlig for praksisplasser og opplæring i samarbeid med flyktningekontoret.

– Kanskje kommer årets nasjonale vinner fra Nordland, sier Rieber-Mohn. 

Kunnskapsminister Guri Melby mener et solid og stabilt fotfeste i arbeidslivet er en grunnleggende forutsetning for at mennesker med innvandrerbakgrunn skal ha alle muligheter for å lykkes i Norge.

– Dessverre er det vanskelig for mange innvandrere å komme inn i arbeidslivet. Jeg vet at det finnes virksomheter der ute som tenker annerledes, og som ansetter folk på tvers av bakgrunn, språk og nasjonalitet. Mangfoldsprisen går til ledere og ansatte som vet at det som gjør oss ulike, også gjør oss sterkere sammen, sier Melby.

IMDi leter etter virksomheter i to kategorier

Små virksomheter med opptil 19 ansatte, og mellomstore og store virksomheter med 20 eller flere ansatte. I tillegg til nasjonale vinnere skal det kåres regionale vinnere fra følgende regioner:

 • Region Nord: Troms og Finnmark, Nordland
 • Region Midt-Norge: Møre og Romsdal, Trøndelag
 • Region Vest: Vestlandet, Rogaland
 • Region Øst: Viken, Innlandet
 • Region Sør: Agder, Telemark, Vestfold
 • Region Oslo: Oslo

Påmelding og informasjon finner du på www.mangfoldsprisen.no.

Nøkkelord

Kontakter

Om IMDi

IMDi
IMDi
Tollbugata 20
0152 OSLO

24 16 88 00http://www.imdi.no

IMDi er et fagdirektorat, forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet. Direktoratet skal iverksette regjeringens integreringspolitikk, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. 

IMDi skal blant annet 

 • ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger og legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
 • forvalte tilskuddsordninger rettet mot kommunene og frivillige organisasjoner
 • være fagmyndighet for tolking i offentlig sektor
 • jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • produsere og formidle forskning, utredninger, statistikk og god praksis
 • gi faglige innspill til videreutvikling av integreringspolitikken og sørge for god samordning på integreringsfeltet

Følg pressemeldinger fra IMDi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra IMDi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra IMDi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom