Lederne

Lederne: WizzAir utfordrer alt norsk arbeidsliv står for

Del

- Vi er sterkt bekymret for vårt norske arbeidsliv. Økt innleie, færre organiserte og sosial dumping er tydelige trender som må bekjempes med kraftfulle midler. WizzAir er et grimt eksempel, sier forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Lederne, Audun Ingvartsen.

Lederne har sett at innleie av arbeidere og sosial dumping har økt, at stadig færre arbeidstakere velger å organisere seg, og at selskap som WizzAir nekter ansatte å organisere seg og går til frontalangrep på det organiserte arbeidslivet.

– Det er noen urovekkende overordnete trender. WizzAir er et av flere eksempler, og nå må vi ta grep, sier Ingvartsen.

Ingvartsen poengterte at vår norske samarbeidsmodell i arbeidslivet dessverre er skjør.

- Norge har lyktes bedre enn de fleste andre land med å lage et ryddig og velfungerende arbeidsliv, hvor tillit og samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og myndighetene har vært bærebjelken. Nå må vi brette opp ermene slik at vi kan bevare og styrke dette.

Tyvstartet 1. mai markeringen
I et digitalt arrangement i regi av Lederne ble situasjonen i norsk arbeidsliv satt på dagsorden. Rigmor Aaserud (AP) og Heidi Nordby Lunde var ikke overraskende uenig om situasjonen i norsk arbeidsliv.

- Organisasjonsgraden synker, og i privat sektor er den faretruende lav. Det er vi nødt til å finne løsninger på. Det er også mange kreative arbeidsgivere som prøver å finne andre måter å organisere virksomheten sin slik at de slipper unna arbeidsgiveransvaret, sykepenger og feriepenger. Det er veldig mange useriøse og til dels kriminelle arbeidsgivere, og selv om den store hopen av norske bedrifter er ordentlige og gjør jobben sin, så er økningen i useriøse arbeidsgivere virkelig bekymringsfull, sa Aaserud.

Nordby Lunde mente trepartssamarbeidet ikke forvitrer, og at utviklingen ikke har gått i feil retning under dagens regjering.

- Organisasjonsgraden i Norge har vært ganske stabil de siste 10 årene, og trepartssamarbeidet står sterkt, så jeg er ikke enig i bildet som tegnes om at dette forvitrer.

WizzAir skaper bekymring
- Noe som har skremt meg aller mest siste tiden, er et nytt flyselskap som skal etablere seg i Norge. De sier at fagforeninger okkuperer selskaper, at fagforeninger er barnslig og det er ikke en del av deres kultur. Lar vi dette få fotfeste, får vi et arbeidsliv vi ikke vil ha.

Audun Ingvartsen er enig i bekymringen, og mener WizzAirs inntreden i det norske arbeidslivet bør få alarmklokkene til å ringe.

- Norge har et velorganisert arbeidsliv, men det har ikke kommet gratis. Tilliten som er bygd opp over årtier, er skjør, og WizzAir viser at det finnes krefter det ute som vil undergrave alt Norge og norsk arbeidsliv står for. Det må vi bekjempe med alle verktøyene vi har i kassa.

Hele seminaret kan sees her: https://www.vhgo.no/lederne/1_mai_2021/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50https://lederne.no/

Vi bygger gode ledere

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Følg pressemeldinger fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lederne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom