Lederne

Lederne støtter PBLs stegningsaksjon

Del

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en reduksjon i tilskuddet til private barnehager. Lederne stiller seg kritisk til dette i påvente av gjennomgangen av Storberget-utvalgets rapport. - Å redusere pensjonspåslaget fra tretten til ti prosent før høringssvarene til Storberget-utvalgets rapport er gjennomgått, er en forhastet beslutning, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022, forslår regjeringen å redusere pensjonspåslaget til private barnehager med tre prosent. Det totale tilskuddet til private barnehager består også av kapitaltilskudd og driftstilskudd. Å gå inn på kun ett av tilskuddene uten henblikk på totalen gir lite mening. Innenfor flere kommuner er kapital- og driftstilskuddet for lite til å dekke reelle kostnader.

Kutt i pensjonspåslaget
Pensjonspåslaget er egentlig ikke øremerket kun pensjonsutgifter, men kan derfor bidra til at noen barnehager i disse kommunene er i stand til å få balanse i regnskapet, når drifts- og kapitaltilskuddet ikke strekker til.

– Medlemmer i Lederne som er ansatt i private barnehager mener dette er dårlig timing. En nedjustering av pensjonspåslaget rett før et hovedoppgjør hvor en ny og dyrere AFP-ordning skal vurderes, er i beste fall uklokt.

Ifølge barnehageeier Kanvas har Storebrand beregnet at pensjonskostnadene vil øke til over 10 prosent med ny AFP-ordning.

- Vil regjeringen justere pensjonspåslaget opp igjen hvis det blir aktuelt? spør Ingvartsen.

Private Barnehagers Landsforbund, PBL, oppfordrer sine medlemsbedrifter til å markere sin motstand mot dette reduksjonsforslaget med å stenge sine barnehager onsdag 24. november fra kl. 14.00.

Vil ikke ramme familier
PBL er klar og tydelig på at de ikke ønsker å ramme familiene ved å stenge dørene, men mener det vil ramme familiene mye mer dersom det ikke sies tydelig ifra om hvordan mange barnehager med titusener av barn risikerer nedleggelse ved en reduksjon i tilskuddene.

– Vi tror, som PBL, at den reelle effekten av en reduksjon i tilskudd umiddelbart vil føre til forskjellsbehandling mellom kommunale og private barnehager. Kutt i tilskudd gir kutt i vikarbruk, leker, utstyr, kompetanseheving og vedlikehold. Kuttet kan også vise seg å bli det som gjør at enda flere, særlig mindre og enkeltstående barnehager, legger ned og at barn må bytte barnehage. Vi støtter derfor stengningsaksjonen, sier en engasjert Ingvartsen i Lederne.

Omstridt grunnlag
Den politiske begrunnelsen for kuttet i pensjonspåslaget, er at private barnehager får mer i pensjonstilskudd enn de bruker på pensjon.

– Dette grunnlaget er omstridt og er bygget på et svakt grunnlag. Det totale finansieringssystemet for private barnehager som var et sentralt drøftingspunkt i Storberget-utvalget er ennå ikke er grundig behandlet, kommenterer Ingvartsen.

Det viser seg at det har vært et stort volum på høringsuttalelser til støtte for mindretallet i Storberget-utvalget.

– Det burde gitt et klart signal til regjering og kunnskapsdepartement om å ikke å gjøre endringer i tilskuddene til private barnehager før uttalelsene er grundig gjennomgått. Det minste man måtte kunne forvente av regjeringen før man startet med å redusere det ene tilskuddet, var at det ble gjort en grundig gjennomgang av det samlede tilskuddssystemet, krever Ingvartsen.

Ingvartsen påpeker at det å åpne for risiko for nedleggelse av barnehager som lever på en økonomisk knivsegg, risiko for at barn må skifte barnehage og gi bekymringer og økte kostnader for foreldre er ille nok. I tillegg risikerer mange arbeidstakere i barnehagesektoren å miste jobb og lønnsinntekt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen. (Foto: Håkon Holo Dagestad)
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen. (Foto: Håkon Holo Dagestad)
Last ned bilde

Lenker

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50https://lederne.no/
Vi bygger gode ledere
Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.
God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter, og bygger et bedre samfunn.
Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Følg pressemeldinger fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lederne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom