Lederne

Lederne: "Lavere organisasjonsgrad truer velferdsstaten"

Del

På Ledernes kongress i Bergen i dag ble resolusjonen "Lavere organisasjonsgrad truer velferdsstaten" vedtatt enstemmig.

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne. Foto: Fartein Rudjord
Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne. Foto: Fartein Rudjord

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt av kongressen. Den skal løftes opp fra Ledernes prinsipprogram. Tematikken skal prioriteres i den kommende fireårsperioden og aktivt kommuniseres. 

Lavere organisasjonsgrad truer velferdsstaten

Lederne ser med bekymring at graden av innleide arbeidstakere og sosial dumping øker. Dette gir et samfunn der stadig færre velger å organisere seg og den norske samarbeidsmodellen vakler. Når store utenlandske aktører nekter sine ansatte å organisere seg og våre tradisjonelle industrier og utdanningsinstitusjoner taper terreng, da trues velferden i Norge.

Lederne vil ta sitt medansvar for et velfungerende trepartssamarbeid og tror på et produktivt arbeidsliv der god ledelse og samhold skaper verdier for samfunnet vi lever i. Et organisert arbeidsliv er løsningsorientert og kjennetegnes av høy grad av tillit, der den enkelte opplever stor frihet under ansvar. Lederne jobber for et bærekraftig arbeidsliv, tuftet på prinsippet om de ansattes rett til reell medbestemmelse og innflytelse.

Den norske arbeidslivsmodellen må videreutvikles gjennom høyere organisasjonsgrad, og den norske eierskapsmodellen må sikre økte verdier på norske hender. Et konstruktivt trepartssamarbeid sikrer omstilling for et bedre norsk arbeidsliv og velferden i Norge. Dette påkrever aktiv og god ledelse fra arbeidstakere, arbeidsgivere og den norske stat.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne. Foto: Fartein Rudjord
Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne. Foto: Fartein Rudjord
Last ned bilde

Lenker

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50https://lederne.no/
Vi bygger gode ledere
Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.
God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter, og bygger et bedre samfunn.
Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Følg pressemeldinger fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lederne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom