Lederne

Lederne: - SAS organiserer seg bort fra sine forpliktelser

Del

SAS etablerer to nye selskaper for å unndra seg fulle forpliktelser om gjenansettelse av tidligere oppsagte piloter. Lederne støtter de tydelige bekymringene som Parat samt andre forbund har uttrykt i denne saken.

Forbundsleder Audun Ingvartsen. (Foto: Håkon Holo Dagestad)
Forbundsleder Audun Ingvartsen. (Foto: Håkon Holo Dagestad)

- Lederne ser med sterk bekymring på hvordan SAS som arbeidsgiver omorganiserer seg bort fra åpenbare forpliktelser de både etter lov- og avtaleverk har forpliktet seg til, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

SAS ser ut til å ville gå bort fra inngåtte forpliktelser ved å omorganisere virksomheten. De etablerer to nye datterselskap hvor de rekrutterer inn tidligere oppsagte piloter med rett til gjenansettelse på dårligere vilkår enn de hadde i «gamle» SAS.

SAS sin tenkemåte her kan ligne mye på det Norwegian gjorde i sin tid, og målet er det samme, nemlig å omgå lov- og avtaleverk i forhold til arbeidsgiveransvaret.

- Vi er alle kjent med at flybransjen har hatt tøffe tider gjennom Covid-perioden, men det betyr ikke at det er et «fritt fram» til å omgå gjeldende regler. Vi har sett slike tendenser også i andre bransjer, med oppsplitting og pulverisering av det reelle arbeidsgiveransvaret, slik at både ansattes og tillitsvalgtes stilling og opparbeidete rettigheter reduseres sterkt, sier Audun Ingvartsen i Lederne.

- Dette er et viktig prinsippspørsmål, så vi i Lederne kan rett og slett ikke godta at SAS i dette tilfellet unndrar seg avtaleforpliktelser de frivillig har påtatt seg, sier Ingvartsen.

For tiden pågår en høring til NOU 2021:9 omkring temaet Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. Her fremmer flertallet blant annet forslag som gir utvidet fortrinnsrett innenfor et konsern.

- Hvorvidt dette vil svekke mulighetene for SAS' forsøk på å kvitte seg med forpliktelsene for norske ansatte er usikkert. Det vil nok avhenge av om den politiske viljen til å gjøre endringer er tilstede når høringen er avsluttet, avslutter forbundsleder Audun Ingvartsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forbundsleder Audun Ingvartsen. (Foto: Håkon Holo Dagestad)
Forbundsleder Audun Ingvartsen. (Foto: Håkon Holo Dagestad)
Last ned bilde

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50https://lederne.no/
Vi bygger gode ledere
Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.
God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter, og bygger et bedre samfunn.
Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Følg pressemeldinger fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lederne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom