Miljødirektoratet

Lansering: Status for villrein i Norge

Del

Er tilstanden i våre ti største villreinområder så god som regjeringen har satt som mål? 25. april får vi svaret.

I fjor kom villrein for første gang på rødlista som nær truet på grunn av bestandsnedgang. De største truslene er oppdeling av leveområdene og sykdommen skrantesjuke. Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet
I fjor kom villrein for første gang på rødlista som nær truet på grunn av bestandsnedgang. De største truslene er oppdeling av leveområdene og sykdommen skrantesjuke. Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet

I 2020 vedtok regjeringen en kvalitetsnorm for villrein, som gir mål for hvor god tilstand villreinområdene skal ha.

På Miljødirektoratets lansering 25. april kl. 12 får vi vite i hvor stor grad de ti nasjonale villreinområdene i Norge oppfyller disse målene. De får enten god, middels eller dårlig status. 

De ti nasjonale villreinområdene er Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Hardangervidda, Nordfjella, Reinheimen-Breheimen, Snøhetta, Rondane, Sølnkletten, Forollhogna og Knutshø. Rapporten er laget av en uavhengig ekspertgruppe ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), etter oppdrag og mandat fra Miljødirektoratet.

Lanseringen foregår digitalt på Teams og på Miljødirektoratets kontorer i Brattørkaia 15 i Trondheim. Meld deg på arrangementet her: Lansering: Status for villrein i Norge - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Presse som ønsker intervjuer kan kontakte Miljødirektoratet på forhånd.

Hva er kvalitetsnormen for villrein?

Kvalitetsnormen for villrein er et trafikklys-system som sier hvor god tilstanden for villreinen i hvert enkelt villreinområde er, og når det bør settes inn forvaltningstiltak.

Normen skal bidra til effektiv og forutsigbar forvaltning av villreinen i Norge og sikre livskraftige bestander også i framtida.

Kriteriene og trafikklyssystemet ble fastsatt da normen ble vedtatt i 2020. Nå har vi for første gang fått klassifisert de 10 viktigste villreinområdene etter normen. Hvert område får enten statusen god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød). Kategoriene god og middels er å betrakte som godkjent etter normen.

Hvis kvaliteten i normen ikke blir nådd, eller det er fare for dette, bør Klima- og miljødepartementet i samråd med andre berørte myndigheter utarbeide en plan for hvordan kvaliteten likevel kan nås.

Les mer om villrein i Norge: Villrein (miljodirektoratet.no) 

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

I fjor kom villrein for første gang på rødlista som nær truet på grunn av bestandsnedgang. De største truslene er oppdeling av leveområdene og sykdommen skrantesjuke. Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet
I fjor kom villrein for første gang på rødlista som nær truet på grunn av bestandsnedgang. De største truslene er oppdeling av leveområdene og sykdommen skrantesjuke. Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom