Standard Norge

Lansering av ny internasjonal standard for håndtering av avfall på fiskefartøy

Del
Hvordan bør fiskefartøy håndtere avfall for å redusere forsøpling av havet? Den internasjonale standarden ISO 5020 skal forebygge marin forsøpling og annen forurensning. I samarbeid med Norges Fiskarlag og Handelens Miljøfond inviterer Standard Norge til lansering av standarden fredag 24. mars.
Den nye internasjonale standarden er rettet mot fiskere, fiskebåtredere, leverandørnæring, utstyrsprodusenter, frivillige organisasjoner, myndigheter og mottaksapparat for avfall på land. Illustrasjonsfoto: Waldemar/Unsplash
Den nye internasjonale standarden er rettet mot fiskere, fiskebåtredere, leverandørnæring, utstyrsprodusenter, frivillige organisasjoner, myndigheter og mottaksapparat for avfall på land. Illustrasjonsfoto: Waldemar/Unsplash

Forsøpling av hav og ferskvann truer mulighetene til framtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser. Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter og næringsliv har et ansvar for å snu utviklingen nasjonalt og globalt.

Målet med denne standarden, NS-ISO 5020 Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy, er å redusere forsøpling fra fiskerinæringen. Dette innebærer blant annet redusert makro- og mikroplast i vann og reduksjon av forsøpling av strandsonen. I tillegg vil standarden være et viktig bidrag for å unngå spøkelsesfiske. Tanken er at systemet det legges opp til, skal fungere sømløst sammen med dem som tar imot avfall på land. Standarden støtter opp om arbeid knyttet til sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og ressursøkonomisering.

Standarden er rettet mot fiskere, fiskebåtredere, leverandørnæring, utstyrsprodusenter, frivillige organisasjoner, myndigheter og mottaksapparat for avfall på land.

Initiativet til standardiseringsprosjektet kom fra Norge, og en rekke norske fagfolk har deltatt i arbeidet. Arbeidsgruppen som utarbeidet standarden, ledes av Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlaget. Standariseringsprosjektet har vært finansiert av Handelens Miljøfond, Norges Fiskarlag, Fiskernes Agnforsyning og Norsk Villfisk.

Fredag 24. mars inviterer Norges Fiskarlag, Handelens Miljøfond og Standard Norge til frokostmøte hvor vi lanserer standarden.

Da får du høre fra statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet, Cecilie Lind i Handelens Miljøfond, komitéleder Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag og Jacob Mehus og Knut Jonassen i Standard Norge.

Tid: 24. mars, kl. 08.30–10.30 (frokost fra 08.00)
Sted: Lilleakerveien 8, auditoriet i underetasjen, eller som webinar

Mer informasjon og påmelding på Standard Norges hjemmeside.

Les mer om standarden NS-ISO 5020 Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Den nye internasjonale standarden er rettet mot fiskere, fiskebåtredere, leverandørnæring, utstyrsprodusenter, frivillige organisasjoner, myndigheter og mottaksapparat for avfall på land. Illustrasjonsfoto: Waldemar/Unsplash
Den nye internasjonale standarden er rettet mot fiskere, fiskebåtredere, leverandørnæring, utstyrsprodusenter, frivillige organisasjoner, myndigheter og mottaksapparat for avfall på land. Illustrasjonsfoto: Waldemar/Unsplash
Last ned bilde

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 4 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg pressemeldinger fra Standard Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom