Dyrebeskyttelsen Norge

Lanserer veileder for å avdekke og forhindre vold

Del

Gjennom samarbeidsprosjektet «Se sammenhengen», lanseres nå for første gang en veileder for dyrehelsepersonell om vold mot dyr og vold i nære relasjoner. Veilederen er en viktig brikke i arbeidet med å øke bevisstheten om sammenhenger mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner, og skal gjøre veterinærer bedre rustet til å avdekke dyremishandling.

Lanserer veilederen "Se sammenhengen: Vold mot dyr og vold i nære relasjoner" for dyrehelsepersonell. Foto: Pixabay.
Lanserer veilederen "Se sammenhengen: Vold mot dyr og vold i nære relasjoner" for dyrehelsepersonell. Foto: Pixabay.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.

«Det er behov for tett samarbeid mellom ulike yrkesgrupper i møte med familievold. Vi håper at veilederen vil være et godt verktøy for veterinærer, slik at de blir bedre rustet til å håndtere slike vanskelige saker», sier Karianne Muri, førsteamanuensis innen dyrevern og veterinærsamfunnsmedisin ved NMBU veterinærhøgskolen

Dyremishandling kan være et familievoldsproblem

Det er en kjent sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Der hvor dyr mishandles, kan også mennesker være utsatt for mishandling, og omvendt.

Samarbeidsprosjektet «Se sammenhengen» ble opprettet i 2017 av NMBU Veterinærhøgskolen, Dyrebeskyttelsen Norge og Krisesentersekretariatet. Gjennom veilederen «Se sammenhengen: Vold mot dyr og vold i nære relasjoner» som lanseres på Veterinærdagene på Gardermoen 9.-11. mars, får dyrehelsepersonell viktig kunnskap som kan støtte dem når en mistanke om mishandling oppstår.

«Dyremishandling kan ofte være en del av et større familievoldsproblem, der andre i familien også blir mishandlet. Denne veilederen er et viktig verktøy som kan tas i bruk for å se sammenhengen mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner», sier Idun Moe Hammersmark, Daglig leder i Krisesentersekretariatet.

Et praktisk verktøy for dyrehelsepersonell

Veilederen har som mål å gi dyrehelsepersonell kunnskap til å kunne gjenkjenne og avdekke dyremishandling. Den definerer ulike typer mishandling, og ved å beskrive varselflaggene for mishandling gir den en pekepinn på om dyret har vært utsatt for vold eller om det kan dreie seg om et uhell. Vold er ofte vanskelig å avdekke, og veilederen gir grunnleggende råd om hva man skal være oppmerksom på under den kliniske undersøkelsen av dyret. Veilederen gir også praktiske råd om hvordan man går fram ved mistanke om vold mot dyr og mennesker. Med økt kunnskap og bevissthet om emnet, vil dyrehelsepersonell kunne bidra til å hjelpe både voldsutsatte dyr og mennesker. Et annet viktig mål med veiledningsmateriellet er å oppfordre til tettere samarbeid mellom ulike etater og yrkesgrupper, og det vil derfor komme egne veiledere til andre yrkesgrupper etter hvert.  

«Veilederen er ført i pennen av Karianne Muri ved NMBU. Vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har med NMBU og Krisesentersekretariatet og vi håper økt kunnskap vil hjelpe både dyr og mennesker», sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Les mer om samarbeidsprosjektet:

https://www.nmbu.no/aktuelt/node/38694

https://www.dyrebeskyttelsen.no/2018/09/19/arrangerer-konferanse-om-vold-i-naere-relasjoner/

https://www.krisesenter.com/vold-i-naere-relasjoner-og-vold-mot-dyr/

Nøkkelord

Kontakter

Åshild Roaldset | Daglig leder og veterinær | Dyrebeskyttelsen Norge | +47 47 45 88 44 / aashild@dyrebeskyttelsen.no

Bilder

Lanserer veilederen "Se sammenhengen: Vold mot dyr og vold i nære relasjoner" for dyrehelsepersonell. Foto: Pixabay.
Lanserer veilederen "Se sammenhengen: Vold mot dyr og vold i nære relasjoner" for dyrehelsepersonell. Foto: Pixabay.
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrebeskyttelsen Norge
Øvre gate 7
0551 Oslo

23 13 92 50http://www.dyrebeskyttelsen.no

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 27 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Med over 9000 medlemmer, er vi en av landets største og eneste landsdekkende dyrevernorganisasjon som gir praktisk hjelp til dyr i nød.

Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Dette gjør oss til en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Dyrebeskyttelsen Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dyrebeskyttelsen Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Dyrebeskyttelsen Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom