Frivillighet Norge

Langsiktig støtte til Ungfritid.no

Del

Frivillighet Norge får nye midler av Bufdir (Barne-, ungdom- og familiedirektoratet) over tre år, til et prosjekt som skal føre til økt deltakelse i de frivillige organisasjonene blant barn og unge. Frivilligheten er Norges største tilbyder av fritidsaktiviteter, som bringer barn og unge inn i organiserte, inkluderende felleskap.

Ungfritid.no er en oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge i regi av frivillige organisasjoner, i hele landet.
Ungfritid.no er en oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge i regi av frivillige organisasjoner, i hele landet.
Prosjektet Økt deltakelse – flere inn i felleskapene skal sammen med frivillige organisasjoner, fylkeskommuner og kommuner komme frem til gode strategier og tiltak for inkludering av barn og unge i frivillige organisasjoner. 

Midler gir forutsigbarhet

Frivillighet Norge får 3 millioner hvert år i 3 år fremover fra Bufdir. Dette gir en viktig forutsigbarhet og mulighet til å jobbe langsiktig med Ungfritid.no slik at flere barn og unge finner veien inn i organiserte fritidsaktiviteter i frivilligheten. Ungfritid.no er også støttet av Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Helsedirektoratet og Stiftelsen DAM.

– Vi er veldig glade for at frivilligheten får anerkjennelse som en viktig aktør i arbeidet for, av og med barn og unge. Og at frivillighetens egne løsninger får støtte og prioritering av myndighetene, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Skal fjerne en barriere

Både forskning fra Institutt for samfunnsforskning og Frivillighet Norges store organisasjonsundersøkelse tilsier at informasjon om hvilket fritidstilbud som finnes er den første og en av de største barrierene for deltakelse i fritidsaktiviteter. Her finner vi også at familier med lav inntekt, manglende sosiale nettverk og manglende deltakelse i fritidsaktiviteter kjenner det eksisterende tilbudet dårligere enn resten av befolkningen.

– Det viktigste verktøyet i dette prosjektet er nettsiden Ungfritid.no, som gjør aktivitetene og organisasjonene mer tilgjengelig for de som ikke kjenner til mulighetene fra før, sier prosjektleder Vanja Konradsen.

Synliggjøring av mulighetene

Prosjektet skal utvikle og synliggjøre Ungfritid.no som en relevant, tilgjengelig oversikt for barn og unge opp til 26 år, over hele landet. Dette er frivillighetens eget rekrutteringsverktøy for økt deltakelse og er gratis å bruke.

Prosjektet skal

  • Hjelpe organisasjoner til å legge ut aktiviteter
  • Gjøre Ungfritid.no kjent for barn, familier, støtteapparat og resten av befolkningen
  • Øke kompetansen i organisasjonene til å inkludere nye deltakere, slik at deltakerne blir værende over tid
  • Jobbe med økonomi som barriere for deltakelse gjennom en oversikt over støtteordninger på nettsiden stotte.ungfritid.no

– Frivilligheten trenger synlighet og et løft etter to tunge år med pandemi og lite aktivitet. Samtidig er det mange barn og unge som ikke har kunnet delta like mye under pandemien. Derfor er slike verktøy som Ungfritid.no og Frivillig.no ekstra viktig nå, sier prosjektleder Konradsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ungfritid.no er en oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge i regi av frivillige organisasjoner, i hele landet.
Ungfritid.no er en oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge i regi av frivillige organisasjoner, i hele landet.
Last ned bilde
Ungfritid.no er en oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge i regi av frivillige organisasjoner. i hele landet, Speiderne er blant de som rekrutterer nye inn til sine aktiviteter med Ungfritid.no. Foto: Alexander Vestrum / Norges speiderforbund
Ungfritid.no er en oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge i regi av frivillige organisasjoner. i hele landet, Speiderne er blant de som rekrutterer nye inn til sine aktiviteter med Ungfritid.no. Foto: Alexander Vestrum / Norges speiderforbund
Last ned bilde

Lenker

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom