Medietilsynet

Langfredag og 1. påskedag er det forbudt å sende reklame på tv og radio

Del

Radio- og tv-kanalene har ikke lov til å sende vanlig reklame den 2. april og 4. april i år, siden det er forbudt å sende reklame langfredag og 1. påskedag. Mange av kringkasterne velger å gi bort reklameplassen til ideelle organisasjoner disse dagene.

Det er forbudt å sende vanlig reklame på radio og tv fire dager i året, inkludert langfredag og 1. påskedag. Foto Medietilsynet
Det er forbudt å sende vanlig reklame på radio og tv fire dager i året, inkludert langfredag og 1. påskedag. Foto Medietilsynet

Det er ikke bare i påsken det er forbudt å sende reklame på radio og tv. Også 1. juledag og 1. pinsedag er det forbudt å sende vanlig reklame, ifølge kringkastingsforskriften.

Regelen gjelder kun for radio og tv. Hensikten er at publikum ikke skal bli utsatt for kommersielle budskap i disse mediene under høytidsdagene.

– Kringkasterne er som regel flinke til å overholde reklameforbudet. Medietilsynet har kun funnet brudd på regelen ved et par anledninger i løpet av de siste 20 årene, sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling, Hanne Sekkelsten.

Ved brudd på regelen, kan Medietilsynet gi kringkasteren sanksjoner i form av overtredelsesgebyr eller et tidsavgrenset forbud mot å sende reklame. Medietilsynet kan også gi tvangsmulkt for å sikre at forbudet blir overholdt.

På Medietilsynets sider kan du lese mer om forbudet mot å sende reklame de fire dagene i løpet av året

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det er forbudt å sende vanlig reklame på radio og tv fire dager i året, inkludert langfredag og 1. påskedag. Foto Medietilsynet
Det er forbudt å sende vanlig reklame på radio og tv fire dager i året, inkludert langfredag og 1. påskedag. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medieklagenemnda forkaster klagen på Medietilsynets vedtak: Dagbladet Pluss får ikke mediestøtte22.3.2021 11:31:06 CET | Pressemelding

Dagbladet Pluss fikk ikke medhold i klagen på Medietilsynets avslag på søknaden om produksjonstilskudd i 2019. Det er klart etter at Medieklagenemnda nå har behandlet saken. – Medietilsynets vurdering var at Dagbladet Pluss ikke fylte alle vilkårene for støtte. Klagenemnda fastholder altså vår avgjørelse om å avslå søknaden, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Noregs første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur: Medietilsynet er positiv til at det digitale livet til barna blir anerkjent i kulturmelding19.3.2021 16:34:21 CET | Pressemelding

I den ferske kulturmeldinga slår regjeringa fast at barn har rett til informasjon, til å bli høyrde og kunne ytre seg, til å leike og utfalde seg gjennom kunst og kultur, til å ha eit privatliv og til å vere beskytta. – Medietilsynet skal bidra til gjennom å utarbeide ein strategi for ein trygg digital oppvekst og iverksette tiltak for å styrke barn og unges kritiske medieforståing tilpassa den digitale mediekvardagen, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet har fordelt 21 millionar kroner: Nesten halvparten av årets innovasjonsstøtte går til små, lokale medium18.3.2021 10:26:08 CET | Pressemelding

Små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium får vel 40 prosent av potten når Medietilsynet har fordelt årets innovasjonsstøtte på 21 millionar kroner. – Støtta skal særleg fremme redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium, og det har vi tatt omsyn til i tildelinga, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom