Sbanken

Lånevekst og positiv marginutvikling i tredje kvartal for Sbanken ASA

Del

Sbanken fikk et resultat før skatt på 283,2 millioner kroner i tredje kvartal. Netto renteinntekter økte med 87,5 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte marginalt fra tredje kvartal 2018.

Leder-comeback: - Jeg var med å starte banken i år 2000 og ser nå frem til å lede oss gjennom en spennende fase, sier Øyvind Thomassen, ny daglig leder i Sbanken.
Leder-comeback: - Jeg var med å starte banken i år 2000 og ser nå frem til å lede oss gjennom en spennende fase, sier Øyvind Thomassen, ny daglig leder i Sbanken.

Utlånsveksten i kvartalet var 2,2 prosent. Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 81,6 milliarder kroner, sammenlignet med 78,8 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2018. Avkastning på egenkapitalen var 14,0 prosent i kvartalet. Bankens fastsatte bidrag til krisetiltaksfondet ble lavere enn estimert og avsatt i regnskapet. Dette påvirker netto renteinntekt i kvartalet positivt med 36,0 millioner kroner.

Høydepunkter:

  • Reprising av utlån bidrar til styrket rentemargin
  • Kvartalsvis utlånsvekst på 2,2 prosent - robust veksttakt opprettholdes
  • Ny plattform og prismodell innen fondssparing
  • Øyvind Thomassen ny leder

- Vi legger bak oss et kvartal med robust utlånsvekst og sterke resultater. Vår nye prismodell innen fondssparing bidrar til å befeste vår posisjon som Norges mest åpne og innovative bank for privatkunder. Fremover skal vi også levere innovative løsninger til små bedrifter. Jeg var med å starte banken og ser nå frem til å lede oss gjennom en spennende fase, sier Øyvind Thomassen, ny CEO i Sbanken.

Netto renteinntekter økte til 420,8 (333,3) millioner kroner som følge av lånevekst, reprising av utlån og lavere enn estimert bidrag til krisetiltaksfondet. Rentemarginen i kvartalet var 1,77 prosent, opp fra 1,45 prosent i tredje kvartal 2018. Sammenlignet med andre kvartal 2019 økte marginen med 0,20 prosentpoeng.

Driftskostnadene var 175,9 (159,6) millioner kroner, og netto tap utgjorde 37,1 (19,7) millioner i kvartalet, tilsvarende til en tapsgrad på 0,18 prosent. Tap tilknyttet forbrukslån økte noe i kvartalet, mens boliglånsporteføljen hadde stabil utvikling med lave tap.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapital på 15,0 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra andre kvartal 2019, en kjernekapitaldekning på 16,5 prosent og en total kapitaldekning på 18,6 prosent. Kapitaldekningen inkluderer 70 prosent tilbakeholdt resultat fra årets ni første måneder.

- Utsiktene til norsk økonomi er gode. Sbanken har en unik markedsposisjon og vi brenner for å levere innovative og enkle løsninger. Jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter Thomassen.

Detaljert finansiell rapport for konsernet og Sbanken ASA er vedlagt denne meldingen. Rapporten for det heleide datterselskapet Sbanken Boligkreditt AS, distribueres separat.

Kontaktdetaljer:

Investor Relations
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Leder-comeback: - Jeg var med å starte banken i år 2000 og ser nå frem til å lede oss gjennom en spennende fase, sier Øyvind Thomassen, ny daglig leder i Sbanken.
Leder-comeback: - Jeg var med å starte banken i år 2000 og ser nå frem til å lede oss gjennom en spennende fase, sier Øyvind Thomassen, ny daglig leder i Sbanken.
Last ned bilde

Lenker

Om Sbanken

Sbanken
Sbanken
Postboks 7077
5020 Bergen

55 26 00 00https://www.sbanken.no

--

Om Sbanken ASA
Sbanken er en teknologibedrift med banklisens, og ble etablert i april 2000 som Norges første rene nettbank. Fra hovedkontoret i Bergen tilbyr Sbanken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner, husstander og små- og mellomstore bedrifter innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter og langsiktige og kortsiktige lån. Banken har 450 000 kunder, i overkant av 400 medarbeidere og tilbyr alle produkter og tjenester direkte via sin digitale plattform. Våre verdier er: Åpen, Enkel, Skvær, og Vennlig Rebell.

*Per 30. september 2019 hadde Sbanken en forvaltningskapital på 94,1 milliarder kroner. For mer informasjon, se sbanken.no/ir.

Følg saker fra Sbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sbanken

Sbanken ASA tar markedsandeler innen fondssparing i fjerde kvartal14.2.2020 07:00:00 CETPressemelding

Sbanken fikk et resultat før skatt på 214,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Netto renteinntekter økte med 67,0 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte med 7,5 prosent fra fjerde kvartal 2018. Engangseffekter for nedskriving av immaterielle eiendeler, salg av en portefølje av misligholdte lån og kostnader tilknyttet endringer i ledelsen påvirket resultat før skatt negativt med 50,7 millioner kroner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom