Statens vegvesen

Landsdekkende kontrolluke av «Bruk av belte i buss» i uke 36

Del

Passasjerer som ikke bruker belte i buss er en risiko for deg og meg. En undersøkelse fra Statens vegvesen i 2021 viser at kun 71 prosent fester beltet i buss og minibuss, der det er montert. Det utgjør en stor sikkerhetsrisiko for deg og for dine medpassasjerene.

Fra kampanjen " Husk belte i buss" Foto: Red Ant
Fra kampanjen " Husk belte i buss" Foto: Red Ant

- Bruk av belte i buss holder deg på plass i setet, slik at du ikke er til fare for andre i en ulykke og bidrar også til å redusere skader på deg selv, sier Ingvild Ryengen-Bjerke i Statens vegvesen.

Belte i buss redder liv

Det er viktig å gå foran med et godt eksempel, så målet vårt er at flest mulig skal bli mer bevisste på beltebruk også i buss, og hvor viktig det er for både din egen og andres sikkerhet, sier Ingvild videre. Det skjer heldigvis sjelden bussulykker, men hvis uhellet først skulle være ute kan skadepotensialet vært stort.

Husk også på riktig bruk

Dersom vi bruker belte er vi ikke alltid like bevisste på om vi fester beltet riktig. - Beltet skal sitte stramt over hoftene, tett inntil kroppen og ikke for langt ut på skulderen.

Bli med på en kontroll

I uke 36 gjennomfører vi en landsdekkende kontroll der våre kontrollstasjoner vil kontrollere beltebruk i buss. Dersom du ønsker å være med på en slik kontroll kan ta kontakt med:

Prosjektleder for Belte i buss, Ingvild Ryengen-Bjerke
Statens vegvesen Vegdirektoratet,Telefon: 920 15 233

Les mer om beltebruk på Bilbelte | Statens vegvesen

Følg Bilbelteløftet på Facebook - https://www.facebook.com/bilbelteloftet

For informasjon rundt lovverket, les her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1979-09-21-7

Bilder

Fra kampanjen " Husk belte i buss" Foto: Red Ant
Fra kampanjen " Husk belte i buss" Foto: Red Ant
Last ned bilde
Foto: Privat
Foto: Privat
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.