Laget rundt barna og de unge må styrkes – lønns-og prisvekst justeringer er ikke nok

Del

Skolelederforbundet savner en tydeligere prioritering av barn og unge

  • Regjeringen henter 56 milliarder fra oljefondet, og mye av dette går til å redusere gapet som har oppstått i kommunens utgifter. Det er mange områder som får sin påplussing og det er viktig og det er vi glade for, men styrkningen av laget rundt barn og unge, gi tidlig innsats og forebygge, der trenger vi ressurser og flere støttespillere som helsesykepleiere, psykologer, miljøarbeidere og pedagoger i skolene og barnehagene. Vi ser av undersøkelser og vet av erfaring at flere barn og unge har en utfordrende hverdag. Vi må sette inn ressurser der det er behov for det, - der barn og unge er; i barnehagene og skolene, sier Stig Johannessen.

Laget rundt barna og de unge må styrkes – lønns og prisvekst justeringer er ikke nok.

En god kommuneøkonomi er avgjørende for å sikre at barn og unge får en trygg og god oppvekst.  

Samfunnsoppdraget er stort i barnehager og skole og vi må i sterkere grad prioritere de unge, der de er. En sterk kommuneøkonomi er helt nødvendig i en sektor som er så følsom for endringer i bevilgninger. Når oppgaveomfanget i skoler og barnehager øker, samtidig som ressursene reduseres, er det vanskelig å drive på en forsvarlig måte og tilby barn og elever de tjenestene de har krav på og trenger.

  • Skolelederforbundet er fornøyde med at regjeringen i reviderte statsbudsjett innfrir løftet om å kompensere for høyere lønns- og prisvekst så langt i år.  Prisvekst har satt kommunene på prøve, og fortsatt er det uløste oppgaver i skole og barnehage som må prioriteres, sier forbundsleder i Skolelederforbundet, Stig Johannessen.

 

 Skolelederforbundet savner en tydeligere prioritering av barn og unge

  • Regjeringen henter 56 milliarder fra oljefondet, og mye av dette går til å redusere gapet som har oppstått i kommunens utgifter. Det er mange områder som får sin påplussing og det er viktig og det er vi glade for, men styrkningen av laget rundt barn og unge, gi tidlig innsats og forebygge, der trenger vi ressurser og flere støttespillere som helsesykepleiere, psykologer, miljøarbeidere og pedagoger i skolene og barnehagene. Vi ser av undersøkelser og vet av erfaring at flere barn og unge har en utfordrende hverdag. Vi må sette inn ressurser der det er behov for det, - der barn og unge er; i barnehagene og skolene, fortsetter Stig Johannessen.

Kommuneproposisjonen som ble fremlagt samtidig med det reviderte budsjettet, gir bekymringer for om de uttalte satsninger på skole faktisk er mulige.

  • Vi ser at viljen til å prioritere skole og barnehage er tilstede, men det er ikke godt nok. Våre barn og unge trenger gode vilkår for å lære og trives på skolen. Gode rammevilkår, med rom for gode lokale tilpasninger, er nøkkelen for å lykkes! Det er den enkelte skole og barnehage som kjenner sin situasjon best. De bør ha handlingsrom til å finne løsningene som bidrar til en god og trygg opplæring for alle, avslutter forbundsleder Stig Johannessen med.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Skolelederforbundet

Fagorganisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren.

Følg pressemeldinger fra Skolelederforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skolelederforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skolelederforbundet

Må ha tillit til at skoleledere sammen med lærere gjør det beste for elevene.26.5.2023 10:02:16 CEST | Pressemelding

Vi må gi skolelederne, lærerne og andre ansatte tillit til å ta de faglige, pedagogiske avgjørelsene sammen med elevene. Vi trenger en tillitsreform i skolen! Derfor er Skolelederforbundet veldig glad for at hele komiteen stiller seg bak at ti prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller brukes tverrfaglig i grunnskolen. Men videregående skole må også få denne fleksibiliteten.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom