Lærestedene treffer når de gir flere tilbud om studieplass

Del

Årets møtt-tall fra Samordna opptak viser at god match mellom planlagte studieplasser og møtte studenter.

I årets opptak til universiteter og høgskoler fikk 108 192 søkere tilbud om studieplass.
I årets opptak til universiteter og høgskoler fikk 108 192 søkere tilbud om studieplass.

Nylig publiserte tall Nylig publiserte tall fra Samordna opptak viser at det er i underkant av én-til-én- i forhold mellom planlagte studieplasser ved lærestedene og antall møtte studenter.

Lærestedene i det samordnede opptaket gir tilbud til flere søkere enn det er studieplasser til på de fleste studiene. Dette er fordi lærestedene har som mål at en størst mulig andel av søkerne så tidlig som mulig skal få beskjed om hvor de får studieplass.

I årets opptak til universiteter og høgskoler fikk 108 192 søkere tilbud om studieplass. Av disse har totalt 59 177 studenter møtt til de 62 506 studieplassene som lå ute på Samordna opptak.

– Det er oppløftende å se at lærestedene overordnet sett har truffet så godt på antall tilbud om studieplass som blir gitt. At det er nesten én-til-én- i antallet søkere møtt per studieplass viser at sektoren har dimensjonert antall tilbud om opptak på en god måte, sier Sveinung Skule direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– Samtidig ser vi at det er enkelte fagområder med viktige samfunnsmessige behov der studieplasser står tomme, avslutter Skule.

Foreløpige møtt-tall for høst 2022 finnes her:

https://rapport-dv.uhad.no/t/SO-datavarehus/views/Forelpigemttallfordeltpstudier2022/Forelpigemttall?:showAppBanner=false&:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link

Om Samordna opptak:

I dag koordinerer Samordna opptak opptaket til 27 universiteter og høgskoler og 23 fagskoler.
1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD.

Om opptak:


Det samordnede opptaket har i år, som tidligere bestått av tre hoveddeler:
1. Søknadsperioden frem til presentasjon av nasjonale søkertall fra Samordna opptak 27. april.
2. Opptaksperioden. Fra søknadsfristen og frem til hovedopptaket 25. juli.
3. Oppmøte og studiestart. Med presentasjon av foreløpig sluttstatitikk for det samordnede opptaket 3. november.
https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/informasjonsplan/

Kontakter

Bilder

I årets opptak til universiteter og høgskoler fikk 108 192 søkere tilbud om studieplass.
I årets opptak til universiteter og høgskoler fikk 108 192 søkere tilbud om studieplass.
Last ned bilde

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom