Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Lab Pharma og flere influencere felt i Fim

Del

Influencermarkedsføring skaper kroppspress

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning (se www.fim.as) hvor hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med Fims etablerte retningslinjer. Fim gir også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Alle vedtak på klager og forhåndsvurderinger av fremtidige kampanjer i Fim er basert på en helhetsvurdering av influencerens profil, den konkrete kampanjens kontekst, billedbruk og budskap, samt antall og andel unge følgere. Kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen i Fim.

Fim har behandlet fem saker hvor ulike influencere er engasjert av Lab Pharma for å fremme kosttilskuddet Tancare som inneholder betakaroten. Utvalget finner at markedsføringen som tre av influencerne har medvirket til, skaper kroppspress og er i strid med retningslinjene. Det gjelder kampanjer for Tancare fra Lab Pharma hvor Kaja Seim Vorren, Nicoline Devik og Kristine Lillebakken (kristineenl) er avsendere av budskap. Den primære årsaken til at Fim konkluderer med at retningslinjene er brutt, er at Fim vurderer at disse influencerne har så kroppsfokuserte og tildels avkledde generelle profiler at de skaper kroppspress når de markedsfører produkter som er omfattet av Fim.

To influencersamarbeid er funnet akseptable av Fim. Det gjelder influencerne Amalie Eivik og Nora Emilie. Bakgrunnen for at disse samarbeidene godtas er at disse influencerne ikke har like avkledte og kroppsfokuserte generelle profiler i sosiale medier. Alle vedtak finnes på www.fim.as. Lab Pharma har ikke besvart Fagutvalgets henvendelser når de ulike klagene er oversendt til virksomheten.

Kontakter

Om Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

932 594 61http://www.fim.as

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) skal bidra til å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Produkter og tjenester innenfor kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen. Fim arbeider på to måter:

  1. gjennom en klageordning på influencermarkedsføring
  2. ved å uttale seg på forhånd om kampanjer som annonsører, influencere og nettverk ønsker å lage er i henhold til vedtatte retningslinjer.

For mer informasjon se www.fim.as