Kystverket

Kystverket ønsker innspill til Leirpollen-prosjektet i Tana

Del

Lurer du på noe ved Kystverkets planer for innseilingen til Leirpollen i Tana? Nå inviterer Kystverket til informasjonsmøte om prosjektet.

Modellert dronebilde sett fra Stangnes mot Giemasnjarga, med nye faste sjømerker. 	
(Ill: Kystverket/Google Earth)
Modellert dronebilde sett fra Stangnes mot Giemasnjarga, med nye faste sjømerker. (Ill: Kystverket/Google Earth)

Kystverket har fått i oppdrag å gjøre innseilingen til Leirpollen i Tana sikrere og mer effektiv, ved å gjøre farleden dypere og rettere. Dette er et natursårbart område, og flere store utredninger er gjennomført for å sikre at tilstrekkelig kunnskap er på plass for å finne den mest skånsomme måten å gjennomføre prosjektet.

Informasjonsmøte

– Tiltaket ligger i Tanamunningen naturreservat og det er utført omfattende kartlegginger og utredninger av naturmangfoldet og økosystemene. Kystverket ønsker å dele kunnskapen fra utredningene, og inviterer til informasjonsmøte om den planlagte utbedringen av farleden inn til Leirpollen i Tana, forteller prosjektleder Arnt Edmund Ofstad i Kystverket.

Informasjonsmøtet er i Austertana samfunnshus den 18. juni klokken 1800. På grunn av korona-begrensningene om maks 50 personer på arrangement, må man på forhånd melde seg på per epost til arnt.edmund.ofstad@kystverket.no for å være tilstede på møtet. Møtet blir imidlertid filmet og delt på kommunens nettside slik at alle skal kunne se dette og komme med eventuelle spørsmål og innspill noen dager etterpå. Plandokumentene er gjort tilgjengelige i resepsjonen på Rådhuset i Tana bru og på nettsidene til Kystverket og Tana kommune. I tråd med ESPOO-konvensjonen vil dokumentene også foreligge på finsk og nord-samisk på Kystverkets nettsider.

– Les deg opp, sett deg inn i kunnskapen om saken, og kom gjerne med innspill og spørsmål til detaljreguleringen, lyder oppfordringen fra Ofstad. Han ønsker engasjement, både for å få et best mulig prosjekt, men også for at flest mulig skal ha et best mulig kunnskapsgrunnlag om prosjektet.

Sikrere og mer effektiv innseiling

Målet med prosjektet er å bedre sikkerheten, øke fremkommeligheten og legge til rette for en mer effektiv og miljøvennlig godstrafikk inn til Leirpollen.

Utskipingshavna til Elkem Tana ligger innerst i Leirpollen. Derfra har det vært skipet ut kvartsitt fra kvartsittbruddet i Giemasnjarga siden 1973.

– Dagens farled er ikke i tråd med internasjonale krav til merking eller utforming, og de største fartøyene som trafikkerer der i dag får ikke utnyttet lastekapasiteten. En rettere og dypere farled krever mindre manøvrering av fartøyene, noe som reduserer både luftforurensningen fra fartøyene og risikoen for grunnstøtinger med fare for tap og skade på materiell, menneskeliv og negative miljøeffekter på den sårbare naturen i området, forklarer regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket.

En utvidelse av farleden gir mulighet for økt lastekapasitet for hvert enkelt fartøy. Færre og nyere fartøy med økt kapasitet bidrar til redusert utslipp fra godstrafikken, og er gjerne mer miljøvennlige enn de gamle.

– I tillegg gir prosjektet en stor besparelse i antatt fremtidige vedlikeholdskostnader, siden det etablerer faste seilingsmerker. De flytende merkene som er der i dag må vedlikeholdes, og ofte erstattes, hvert år, forteller prosjektleder Ofstad.

Nøkkelord

Kontakter

Arnt Edmund Ofstad
Senioringeniør/ Prosjektleder
Telefon: 78 47 74 16/977 59 313
Epost: arnt.edmund.ofstad@kystverket.no

Bilder

Modellert dronebilde sett fra Stangnes mot Giemasnjarga, med nye faste sjømerker. 	
(Ill: Kystverket/Google Earth)
Modellert dronebilde sett fra Stangnes mot Giemasnjarga, med nye faste sjømerker. (Ill: Kystverket/Google Earth)
Last ned bilde
Ny farledsavgrensing tegnet inn, kun deler av farleden skal mudres. Relieff viser bølgemønster på sjøbunnen i Lavvonjargsundet.
(Ill.: Kystverket)
Ny farledsavgrensing tegnet inn, kun deler av farleden skal mudres. Relieff viser bølgemønster på sjøbunnen i Lavvonjargsundet. (Ill.: Kystverket)
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

Øvelse Barents 2021 gjennomføres 2. juni1.6.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i mer enn 20 år med noen få unntak blitt gjennomført årlig. Russiske og norske beredskapsressurser øver i den sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. På grunn av koronapandemien ble øvelsen i fjor kansellert og det var usikkert om årets øvelse kunne gjennomføres. Det er nå klart at den gjennomføres som planlagt onsdag 2. juni.

Gode vilkår for sjøtransporten i ny Nasjonal transportplan19.3.2021 13:03:05 CET | Pressemelding

Stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan 2022 – 2033 blei lagt fram i dag. – Eg er nøgd med at vi har fått gjennomslag for våre prioriteringar. Transportplanen inneheld enkeltprosjekt med stor samfunnsnytte og har store nok overordna rammer til at vi kan fortsette satsinga innanfor sjøsikkerheit, teknologiutvikling og miljøberedskap til beste for sjøtransporten, seier kystdirektør Einar Vik Arset.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom