Samferdselsdepartementet

Kvinnheradpakken klar for Stortinget

Del

– Det skal setjast i gang vegarbeid rundt omkring i Noreg, også på fylkesvegane våre. Mange vegar i Kvinnherad kommune i Vestland er ikkje tilpassa dei krava til standard som gjeld i dag. Gjennom Kvinnheradpakken legg vi til rette for at fleire av desse vegane kan bli utbetra dei komande åra. No sender vi pakken til handsaming i Stortinget, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

- Politikarane i fylkeskommunen og kommunen er einige om innhaldet i pakken. Det gjeld både kva for vegar som skal bygjast ut og korleis pakken skal finansierast, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
- Politikarane i fylkeskommunen og kommunen er einige om innhaldet i pakken. Det gjeld både kva for vegar som skal bygjast ut og korleis pakken skal finansierast, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

Proposisjonen om finansieringa av Kvinnheradpakken vert lagt fram i statsråd i dag. Det vil seia at pakken no skal handsamast i Stortinget.

Politikarane i fylkeskommunen og kommunen er einige om innhaldet i pakken. Det gjeld både kva for vegar som skal bygjast ut og korleis pakken skal finansierast. Pakken inneheld sju tiltak, der seks er utbetringar av fylkesvegar og eitt gjeld mindre trafikktryggleikstiltak i kommunen. Fv. 500 Furebergfossen bru er allereie ferdig, og den første delen av fv. 500 Folgefonntunnelen–Årsnes er i gang.

Det er lagt opp til at bompengeinnkrevjing skal gjerast på ferjesambanda Ranavik–Skjersholmane, Gjermundshamn/Varaldsøy–Årsnes og Skånevik–Utåker/Matre. Dette vil gje låge innkrevjingskostnader. Forslaget kan føra til at ferjetakstane aukar 2022. Bompengeinnkrevjinga vil etter planen vare i 15 år.

For meir informasjon, sjå:

Nøkkelord

Bilder

- Politikarane i fylkeskommunen og kommunen er einige om innhaldet i pakken. Det gjeld både kva for vegar som skal bygjast ut og korleis pakken skal finansierast, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
- Politikarane i fylkeskommunen og kommunen er einige om innhaldet i pakken. Det gjeld både kva for vegar som skal bygjast ut og korleis pakken skal finansierast, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nå blir det strengere regler for bruk av elsparkesykler23.5.2022 12:15:00 CEST | Pressemelding

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år20.5.2022 11:45:00 CEST | Pressemelding

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom