Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

Kvinner kan tjene på å velge mannsdominerte yrker

Del
Valg av utdanning og yrke er sterkt kjønnsdelte også i 2023. Kun 15 prosent jobber i et yrke med kjønnsbalanse.
Alle jenter og gutter må få like muligheter til å ta selvstendige og informerte valg av utdanning og karriere, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Alle jenter og gutter må få like muligheter til å ta selvstendige og informerte valg av utdanning og karriere, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Norge er et av verdens mest likestilte land, likevel er det store forskjeller i valg av utdanning og yrker blant menn og kvinner 

Det er fremdeles store forskjeller i hvilke utdanninger og yrker kvinner og menn velger. De fleste jobber på arbeidsplasser som er dominert av ett kjønn, sier Sveinung Skule, Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).  

 

Lønner seg ikke for menn å velge kvinnedominerte yrker 

Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av menns lønn, og lønnsnivået i kvinnedominerte bransjer kan være en del av forklaringen  hvorfor så få menn søker seg til disse yrkene. Gutter er mer opptatt av lønn enn jenter når de velger utdanning. 

For å gjøre noe med kjønnsbalansen mellom menn og kvinner i ulike utdanninger og yrker bør vi derfor redusere lønnsforskjellene i arbeidslivet. Det lønner seg rett og slett mer for kvinner å velge mannsdominerte yrker, enn motsatt, sier Skule.  

 

Utdanningsvalg bidrar til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet  

Over 80 prosent av det kjønnsdelte arbeidslivet kan forklares med at kvinner og menn gjør ulike utdanningsvalg. Valgene skjer ikke i et vakuum og det er mange faktorer som spiller inn. Familie, venner, interesser og forventninger er viktig når ungdom velger, sammen med sosial bakgrunn og forskjeller i skoleprestasjoner. 

Undersøkelsen vi gjennomførte i 2021 om unges utdannings- og yrkesvalg viste at kvinner velger utdanninger som fører til yrker hvor man jobber med mennesker, mens menn i større grad velger utdanninger der man jobber med ting eller teknologi, sier Skule 

 

Gi unge muligheter  

Ifølge de unge selv er det deres egne faglige interesser som er det viktigste i valg av utdanning.  

Vi som jobber med utdanning har et ansvar når vi veileder unge. Alle jenter og gutter må få like muligheter til å ta selvstendige og informerte valg av utdanning og karriere. De må gjennom skolen og kontakt med arbeidslivet få mulighet til å lære om forskjellige yrker og utdanninger, både de mannsdominerte og de kvinnedominerte, sier Skule 

Riktig og god informasjon om de mange yrkene som finnes er viktig når unge skal velge utdanning. Informasjon ungdom har fått av foreldre og andre kan i noen tilfeller være kjønnsstereotyp eller utdatert.


Derfor er nettsider som utdanning.no og karriereveiledning.no veldig viktige informasjonskilder for unge som skal ta et utdanningsvalg. Her får ungdom oppdatert og nøytral informasjon, og hjelp fra karriereveiledere til å sortere og vurdere den store bredden av muligheter som finnes i utdanningsveier og yrker. Nøytral informasjon og god veiledning er viktig for å utjevne kjønnsforskjeller i arbeidslivet. La de unge ta så informerte og godt opplyste valg som mulig, oppfordrer Skule.
 

 

 

Utvalgte yrker med dårlig kjønnsbalanse 

Yrke 

Andel kvinner 

Andel menn 

Murer 

0,9 prosent 

99,1 prosent  

Tømrer  

1 prosent  

99 prosent  

Rørlegger 

1,2 prosent  

98,9 prosent  

Helsesykepleier  

99,5 prosent  

0,5 prosent  

Sykepleier 

90 prosent  

10 prosent  

Barnehagelærer 

91,1 prosent  

8,9 prosent  

Barnevernspedagog 

86,1 prosent  

13,9 prosent  

 

 

 

Tallene er hentet fra https://utdanning.no/likestilling. Her kan du enkelt se kjønnsbalansen i ulike yrker.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Alle jenter og gutter må få like muligheter til å ta selvstendige og informerte valg av utdanning og karriere, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Alle jenter og gutter må få like muligheter til å ta selvstendige og informerte valg av utdanning og karriere, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Last ned bilde

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom