Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kvikkleireskredet i Alta: NVE undersøker grunnforholdene

Del

Onsdag 3. juni gikk det et stort kvikkleireskred ved Kråknes i Alta kommune. Ingen liv gikk tapt, men 8 bygninger ble tatt. NVE bistår politiet på stedet og har satt i gang undersøkelser av grunnforholdene.

Foto: NVE
Foto: NVE

Stort kvikkleireskred tok 8 bygninger

Onsdag ettermiddag gikk et stort kvikkleireskred ved Kråknes, ca 6 km øst for Talvik. Skredet er ca 650 m langt og 40 m høyt. Ingen personer eller dyr ble skadet, men anslagsvis 8 bygninger har gått med i skredet. Fire av disse er fritidsboliger. og resten er naust og uthus. En bebodd enebolig står på skredkanten og flere fritidsboliger/bygninger ligger inn mot skredkanten.  

Politiet har evakuert og sperret av området. NVE er på stedet, og bistår politiet med faglige råd, i tillegg til å få oversikt over området ved hjelp av drone.

NVE undersøker grunnforholdene

De nærmeste dagene vil NVE i samarbeid med Alta kommune sette i gang ulike tiltak for å få oversikt over hendelsen. Torsdag 4. juni gjennomføres det en sjøbunnkartlegging, og området fotograferes igjen med drone ved neste fjære sjø. Grunnundersøkelser vil bli satt i gang i neste uke.

- Nå skal vi analysere hele hendelsen grundig, både om hva som skjedde og hvorfor, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE.

- Dette vil gi oss informasjon vi trenger til å vurdere gode tiltak både på kort og lang sikt.

Liten sannsynlighet for tilsvarende store skred

NVE er kjent med at det er mye kvikkleire i Alta, og har kartlagt og sikret flere områder. Det skal spesielle grunnforhold til for at et kvikkleireskred skal gå slik som på Kråkneset, og det er liten sannsynlighet for at tilsvarende store skred vil gå andre steder i kommunen.

Det er imidlertid viktig å observere endringer i terrenget og melde disse inn til kommunen. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger.

Unormalt mye snø og snøsmelting har den senere tiden ført til stor vannmetning i bakken. Dette gjelder i store områder i Nord-Norge og også i Altaområdet. Dette er gjenspeilet gjennom gult jordskredvarsel. Det må forventes at noen jordskredhendelser vil forekomme ved gult varsel.

Les mer om skred

Les mer om ulike typer skred på våre nettsider.
Følg NVEs varsler om skred på varsom.no.
Flere bilder fra skredet finner du på NVEs fotodatabase Fotostrømmen.

Kontakter

NVE
Regionsjef Knut Aune Hoseth, tlf 97 16 53 37
NVEs beredskapstelefon, 909 92 231, døgnåpen alle dager

Alta kommune
Sentralbord 78 45 50 00, kl. 08-15 på ukedager
Kommunens vakttelefon, 917 34 466, utenom kommunens åpningstid

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom