Arbeidstilsynet

Kva for kontorløysing bør du velje?

Del

Ope landskap, cellekontor, heimekontor eller free seating: Kva for kontorløysing bør arbeidsplassen din gå for? Råd på ei ny nettside kan hjelpe deg å velje rett.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet
Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

– Den nye nettsida og rettleiinga om kontorløysingar gir ingen fasit, men ho synleggjer krava og kva for følger kontorløysinga kan ha for arbeidsmiljøet. Slik legg ho eit godt grunnlag for val, seier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Arbeidstisynet.no: Hvordan utforme kontoret?

Mykje å ta omsyn til

Nettsida «Hvordan utforme kontoret?» skal hjelpe arbeidsgivarar å velje ei kontorløysing som møter krava og er tilpassa verksemda, arbeidsoppgåvene og dei som arbeider der.

– Vi veit at valet av kontorløysning utløyser mykje engasjement på arbeidsplassen. Difor er det også viktig å ta dei tilsette med på råd, seier Vollheim.

Arbeidstakarane må vere utgangspunktet

Mange faktorar kan påverke valet av kontorløysing, blant anna økonomi, areal, miljø, energibruk, lokalisering og transport. Men slike faktorar er ikkje tema for Arbeidstilsynet si rettleiing.

Rettleiinga legg vekt på at ein må velje ei kontorløysing som tar utgangspunkt i dei arbeidsoppgåvene som skal gjerast og dei menneska som arbeider der. Rett og slett fordi arbeidsmiljøet ikkje skal utsette arbeidstakarane for fysiske eller psykiske belastningar.

Kontorløysinga er arbeidsgivar sitt ansvar

Det er arbeidsgivaren som har ansvar for å kartlegge behova på arbeidsplassen og vurdere gode løysingar. Rettleiinga legg vekt på at arbeidsgivaren må kartlegge moglege farar og utfordringar for å sikre gode vilkår for kvar enkelt arbeidstakar, oppgåvene dei skal løyse og det felles arbeidsmiljøet.

Deretter må arbeidsgivaren vurdere risikoen for at ulike kontorløysingar kan føre til helseplager. Valet av kontorløysing skal vere basert på denne kartlegginga og risikovurderinga.

– Bruk rettleiinga som ein medspelar

– Arbeidsmiljøregelverket har fokus på helsa og tryggleiken til arbeidstakarane. Slik kan rettleiinga vere ein viktig medspelar i arbeidet med å utforme kontoret, meiner Vollheim.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet
Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet
Last ned bilde
Illustrajon
Illustrajon
Last ned bilde

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet
Prinsens Gate 1
7013 Trondheim

73 19 97 00http://www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom