Kulturrådet

Kunst i tall 2019

Del

De samlede inntektene for musikk og scenekunst økte i 2019, før koronapandemien snudde opp ned på norsk kultursektor. Mens inntektene i litteraturbransjen og den visuelle kunstbransjen sank sammenlignet med 2018. Det viser rapporten Kunst i tall 2019 som publiseres i dag.

Rapporten gir oversikt over de samlede inntektene i kunstbransjene i 2019.
Rapporten gir oversikt over de samlede inntektene i kunstbransjene i 2019.

Kunst i tall er Kulturrådets årlige statistikk for omsetning av musikk, litteratur og visuell kunst i Norge. Rapporten viser at de samlede inntektene i kunstbransjene i 2019 var 14,2 milliarder kroner. Dette inkluderer inntekter i Norge og fra utlandet for alle de fire kunstbransjene.

Rapporten for 2019 viser en tydelig vekst i musikkbransjen, der det særlig er billettinntektene fra konserter i Norge som øker. I litteraturbransjen er det derimot en vedvarende nedgang i inntekter, blant annet er inntektene fra salg av skolebøker synkende.

Her kan du laste ned rapporten

Vil sette kriseåret 2020 i en sammenheng

Hovedfokus for årets rapport har vært å presentere tall for 2019 som vil kunne gi et godt sammenligningsgrunnlag for neste års rapport. Da vil man kunne se hvordan kunstomsetningen i 2020 har blitt påvirket av covid-19-pandemien.

- Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt omsetningstall for 2020 allerede nå. Men med tidsseriene vi har samlet inn siden 2013, så kan neste års rapport gi gode svar på hvilken effekt koronanedstengningen har hatt på inntektene i kunstbransjene. Og når kunst- og kulturlivet kommer på beina igjen på andre siden av krisen, så vil tallene kunne vise hvilken påvirkning koronapandemien har hatt på lang sikt, sier Renate Enemark Bergersen som er avdelingsdirektør for kulturanalyse i Kulturrådet.

Hun forteller at Kulturrådet og Rambøll i årets rapport gjorde et forsøk på å samle inn tall for første halvår av 2020,  for å gi en indikasjon på hvordan de ulike bransjene har blitt påvirket av pandemien. Det viste seg imidlertid å være vanskelig, både på grunn av manglende oversikt over omfanget av tapte inntekter, og fordi mange aktører i bransjen har måttet nedbemanne kraftig og har hatt lite ressurser tilgjengelig til rapportering. Men noen aktører har levert inntektstall for første halvdel av 2020. Dette er inkludert i årets rapport i egne tekstbokser.

Det digitale markedet vokser

En tydelig tendens i 2019-rapporten er at man for flere av kunstfeltene ser at den digitale utviklingen gjenspeiler seg i inntektstallene. Aller tydeligst kommer dette til uttrykk i musikkbransjen. Her utgjør inntekter fra strømming av musikk hele 92 prosent av de samlede salgsinntektene i musikkbransjen i 2019, mot 46 prosent i 2012.

Salg av digitale produkter i litteraturbransjen har også økt i løpet av måleperioden. Fra 2013 har inntektene fra salg av digitale produkter i gjennomsnitt økt med 21 prosent årlig, mens inntektene fra salg av litteratur i fysisk format har sunket med 4 prosent årlig. Videre ser vi at en stadig større andel av salgsinntektene i litteraturbransjen stammer fra salg gjennom digitale utsalgssteder. I 2013 utgjorde dette digitale salget 28 prosent av de samlede salgsinntektene i litteraturbransjen i Norge, mens i 2019 var denne andelen økt til 48 prosent.

Nytt dashboard på nett

I år er det i tillegg til rapporten publisert et dynamisk dashboard på Kulturrådets nettsider der brukerne selv kan klikke rundt og velge grupper, filtre og visninger av tallene som er publisert. Dashboardet er et fleksibelt, dynamisk og brukervennlig verktøy for dem som ønsker et enkelt overblikk over målingene, og som ønsker å dykke ned i variabler og kunstområder. Dashboardet gir også mulighet til vise utvikling over tid og sammenligne mellom ulike variabler eller kunstgrupper.

Du kan utforske dashboardet nedenfor eller gå direkte til versjon i fullskjerm her.

- Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass et verktøy for å vise frem dataene vi samler inn på en mer brukervennlig måte. Vi håper dette verktøyet vil gi merverdi til Kunst i tall målingene og bidra til økt kunnskap om omsetning av kunst, sier Renate Enemark Bergersen.

Samlede inntekter i de ulike bransjene

Litteratur

Av de fire kunstbransjene, utgjør inntektene i litteraturbransjen de største. Samlede inntekter i Norge og fra utlandet utgjorde 5,8 milliarder kroner i 2019. Inntektene i litteraturbransjen har imidlertid sunket fra 2015. Sammenlignet med det første måleåret i 2013 har inntektene i bransjen i snitt sunket med 2,3 prosent årlig.  

Musikk

De samlede inntektene i musikkbransjen har økt siden første måleår i 2012. I gjennomsnitt har inntektene i musikkbransjen i gjennomsnitt økt med 5 prosent årlig, og utgjorde 5,3 milliarder kroner. I 2019. Det er billettinntektene fra konserter i Norge som utgjør den største andelen av de samlede inntektene i musikkbransjen, og andelen er økende.

Visuell kunst

De samlede inntektene i den visuelle kunstbransjen utgjorde 1,85 milliarder kroner 2019, og har dermed økt med 0,4 prosent i gjennomsnitt årlig siden første måleår i 2014. Samtidig har inntektene sunket noe i år sammenlignet med 2018. Inntektstallene i denne bransjen har store svingninger fra år til år. Dette gjelder særlig for eksportmarkedet som i gjennomsnitt har sunket med 4 prosent årlig siden 2014. Inntektene fra Norge har holdt seg mer stabile, og i gjennomsnitt har disse inntektene økt med 4 prosent årlig siden 2014.

Scenekunst

De samlede inntektene i den norske scenekunstbransjen i 2019 var på 1,3 milliarder kroner. Dette omfatter inntekter fra scenekunstforestillinger og opphavsrettsinntekter, generert både i hjemmemarkedet (i Norge) og i utlandet (eksport). Tilsvarende var de samlede inntektene i 2018 på 1,25 milliarder kroner. Fra 2018 til 2019 har de samlede inntektene i scenekunstbransjen dermed steget med omtrent 2 prosent. Den gjennomsnittlige årlige endringen fra 2016 til 2019 er på 3 prosent.

Om Kunst i tall:

I 2013 iverksatte Kulturrådet et statistikkprosjekt, på oppdrag fra Kulturdepartementet. Oppdraget gikk ut på å utvikle en modell for å tallfeste verdien på omsetningen i norsk musikkbransje. Prosjektet har utviklet metoder for datainnsamling, målinger og beregninger som skal kunne oppdateres i årene framover. I 2014 ble prosjektet utvidet til å omfatte en tilsvarende modell for litteraturbransjen. I 2015 ble det visuelle kunstfeltet inkludert og fra 2016 ble også scenekunstfeltet med i statistikken. Fra 2020 presenteres også tallene i et digitalt dashboard på Kulturrådets nettsider.  Prosjektet er utført av Rambøll Management Consulting. Bidrag fra en lang rekke aktører på de ulike kunstområdene har vært avgjørende for å få frem de tallene som nå foreligger.

Her kan du laste ned rapporten

Nøkkelord

Kontakter

Mari Johansen, kommunikasjonsrådgiver Kulturrådet, tlf 400 16 191, mari.johansen@kulturradet.no
Sjur Færøvig, prosjektansvarlig Kulturrådet, tlf 481 58 961, sjur.farovig@kulturradet.no
Hanne Holden Halmrast, seniorkonsulent Rambøll Management Consulting, tlf 470 69 858

Bilder

Rapporten gir oversikt over de samlede inntektene i kunstbransjene i 2019.
Rapporten gir oversikt over de samlede inntektene i kunstbransjene i 2019.
Last ned bilde
Renate Enemark Bergersen, avdelingsdirektør kulturanalyse. Foto: Marta Anna Løvberg
Renate Enemark Bergersen, avdelingsdirektør kulturanalyse. Foto: Marta Anna Løvberg
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom