PwC Norge

Kun fire av Norges 100 største selskaper kan dokumentere utslippskutt i tråd med Paris-avtalen.

Del

I dag lanserer PwC Norge sin Bærekraft 100 rapport for femte gang. Rapporten analyserer hvordan Norges 100 største selskaper arbeider med bærekraft. Nytt av året er PwCs klimaindeks, som måler spesifikt hvordan selskaper arbeider med, og rapporterer på, klima.

Hanne Løvstad i PwC håper at klimaindeksen kan være en motivasjon for flere bedrifter til å intensivere sitt klimaarbeid.
Hanne Løvstad i PwC håper at klimaindeksen kan være en motivasjon for flere bedrifter til å intensivere sitt klimaarbeid.

Klimaindeksen forteller hvilke av Norges største selskaper som kan dokumentere utslippskutt, og baserer seg på opplysninger fra selskapenes årsrapport.Indeksen viser at det kun er KLP, Schibsted, Orkla og Storebrand som dokumenterer kutt i tråd med Paris-avtalen.

– Ambisjonen med klimaindeksen er å få en løypemelding på hvor de største norske bedriftene står i klimaarbeidet, og synliggjøre hvilke selskaper som faktisk dokumenterer sine utslippsreduksjoner. Dette er blant annet viktig med tanke på troverdigheten til de største selskapene i Norge. Når vi i tillegg vet at Norges mål er å kutte 50 prosent i sine utslipp innen 2030, så sier det seg selv at vi har en lang vei å gå, sier Hanne Løvstad, Direktør for bærekraft i PwC Norge.

Løvstad anerkjenner at det er store forskjeller på selskaper, og at de har ulike omstillingsutfordringer.

– Men vi håper uansett at klimaindeksen kan være en motivasjon for flere bedrifter til å intensivere klimaarbeidet og dokumentere sine utslippskutt.

Tydelig satsing på bærekraft

73 prosent av de største selskapene i Norge har prioritert spesifikke bærekraftsmål. Dette er en økning på 40 prosent fra fjoråret og en tredobling fra 2017. Tre av ti selskaper har integrert bærekraftstema i strategien. Dette er en kraftig økning fra fjoråret da bare 12 prosent kunne vise til det samme. Klimautslipp, energiforbruk, samt klimarisiko- og muligheter er områdene som flest selskaper har inkludert på et strategisk nivå.  

– Vi ser en kraftig økning i antall selskap som kommuniserer en tydelig strategi for bærekraft. Dette er en positiv trend som illustrerer at flere selskaper vektlegger bærekraft på et strategisk nivå, at det er en økende forståelse for det ansvaret næringslivet har, og at å prioritere bærekraft faktisk bidrar til økt konkurransekraft, sier Løvstad.

Sirkulær økonomi på frammarsj

I en verden med økende knapphet på ressurser ser flere selskaper behovet for å øke levetiden på produkter, styrke kvaliteten i byggematerialer og redusere overflødig materialbruk som ofte ender i havet og truer utsatte økosystemer. 49 av Norges 100 største selskaper vurderer ansvarlig forbruk og produksjon som vesentlig for deres virksomhet. I 2017 var dette tallet 13 selskaper. Dette er imidlertid fortsatt et umodent område.

– Mange selskaper måler andelen avfall som resirkuleres, men svært få selskaper har satt konkrete mål for økt resirkulering. Enda færre selskaper måler ressurs- og materialforbruket i virksomheten, eller har satt konkrete mål for å redusere forbruket. Her er det et stort potensial, avslutter Hanne Løvstad i PwC Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktpersoner PwC:
Hanne Løvstad
Director Sustainability & Climate risk
Mobil: +47 96 70 00 00
Email: hanne.lovstad@pwc.com

Magnus Young
Senior Manager i Risk og leder for Bærekraft 100, PwC Norway
Mobil: +47 95 26 05 31
Email: magnus.young@pwc.com

Bilder

Hanne Løvstad i PwC håper at klimaindeksen kan være en motivasjon for flere bedrifter til å intensivere sitt klimaarbeid.
Hanne Løvstad i PwC håper at klimaindeksen kan være en motivasjon for flere bedrifter til å intensivere sitt klimaarbeid.
Last ned bilde

Lenker

Om PwC Norge

PwC Norge
PwC Norge
Dronning Eufemiasgate 8
0106 Oslo

952 60 000http://www.pwc.no

Våre tjenester omfatter revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift, og juridisk bistand. Kundene våre kommer fra både offentlig og privat sektor, og er i alle størrelser fra de minste lokale til de store og internasjonale.

Følg saker fra PwC Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra PwC Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra PwC Norge

Overleverte klimarapport til Erna Solberg på vegne av norsk næringsliv13.10.2020 21:34:40 CESTPressemelding

Organisasjonen Skift – Næringslivets klimaledere samler engasjerte toppledere i norske virksomheter på tvers av sektorer med en felles ambisjon om å styrke næringslivets konkurransekraft ved å være en pådriver for at Norge når sine klimamål. PwC Norge har på vegne av Skift utarbeidet en rapport som viser klimaregnskapet til 33 av medlemsbedriftene i Skift. Rapporten ble tirsdag ettermiddag overlevert statsminister Erna Solberg.

PwC innfører ambisiøse klimamål for det neste tiåret15.9.2020 13:05:52 CESTPressemelding

Konsulent og revisjonsselskapet PwC har satt seg ambisiøse mål for å få opp tempoet i klimaarbeidet. Selskapet forplikter seg nå til å klimanøytralisere hele sin drift og leverandørkjede innen 2030. Initiativet påvirker både hvordan selskapet i fremtiden vil betjene kundene sine og det innebærer vedvarende reduksjoner i reiser og tiltak for å sikre nullutslipp. Klimamålene gjelder for alle de 276.000 ansatte på PwCs kontorer globalt.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom