Politihøgskolen

Kun Finnmark holder søkertallene

Del

Færre søker Bachelor i politiutdanning, og oversikten for 2019 viser at dette fordeler seg over hele landet. Hos noen politidistrikter er tilbakegangen betydelig. Men, det er ett unntak: Finnmark holder stand.

SØKERE FRA HELE LANDET: Selv om søkertallene går ned, så er det likevel fortsatt mange som vil bli politi. Og søkerne kommer, i varierende grad, fra hele landet. Foto: Tom Christer Holme
SØKERE FRA HELE LANDET: Selv om søkertallene går ned, så er det likevel fortsatt mange som vil bli politi. Og søkerne kommer, i varierende grad, fra hele landet. Foto: Tom Christer Holme

Vårt nordligste politidistrikt har det klart laveste antallet søkere. Men distriktet opplever da ikke tilbakegang, som i alle øvrige distrikter, og skiller seg med dette klart ut. 
De tre nordligste distriktene har færrest antall søkere. Befolkningsgrunnlag må tas med i betraktningen i dette bildet, spesielt når det gjelder sammeligning av antall søkere mellom distriktene.  

Størst er tilbakegangen i Innlandet politidistrikt, tett fulgt av Sør-Øst. I Innlandet er det en reduksjon tilsvarende en fjerdedel av søkerne, sammenlignet med i fjor. Sør-Vest, Vest og Oslo er distriktene med minst tilbakegang.

I fjor passerte Øst politidistrikt Oslo som distriktet med flest søkere. I år er Oslo igjen størst, men Øst tar plassen bak. Tross betydelig reduksjon har Sør-Øst tredje flest søkere.

Siden rekordåret i 2016 har søkertallene gått ned. 4063 søkte Bachelor i politiutdanning ved Politihøgskolen i 2019, 643 færre en året før. 2789 hadde politiutdanning som sitt høyeste ønske, 1. prioritet – det er 609 færre en året før.

Nedgangen utløser ikke stor bekymring hos Politihøgskolen.

-Det aller viktigste er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere til slutt i opptaket. Årets søkertall skal kunne gi oss det. Mye tyder på at nedgangen i søkerinteresse nok først og fremst er et resultat av usikkerhet knyttet til muligheten for jobb etter endt utdanning, sa seksjonsleder Ann-Lisbeth Framaas ved Politihøgskolen da hovedtallene ble fremlagt for kort tid siden.

Politihøgskolen understreker at det er naturlig med svingninger og variasjoner i søkertall fra regioner og distrikter. Søkergrunnlaget er basert på demografiske forhold. Det kan være befolkningsgrunnlag og -utvikling, men også størrelsen på - og sammensetningen av - ungdomskull.

Politiutdanningen har fortsatt søkere fra hele landet, dette er et viktig og uttalt mål. Det er også interessant med fordelingen av søkere mellom distrikter, og utviklingen av søkerinteressen i hvert distrikt.

Det endelige opptaket kan komme til å vise en annen fordeling enn søkertallene fra distriktene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

SØKERE FRA HELE LANDET: Selv om søkertallene går ned, så er det likevel fortsatt mange som vil bli politi. Og søkerne kommer, i varierende grad, fra hele landet. Foto: Tom Christer Holme
SØKERE FRA HELE LANDET: Selv om søkertallene går ned, så er det likevel fortsatt mange som vil bli politi. Og søkerne kommer, i varierende grad, fra hele landet. Foto: Tom Christer Holme
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom