Virke

Kun 2 av 10 er negative til turistskatt

Del

Kun 2 av 10 nordmenn er negative til turistskatt, så lenge pengene går til å ivareta eller utvikle destinasjonen de reiser til. Samtidig mener 78 prosent det er viktig å støtte opp om lokalmiljøet de besøker. Det viser ferske tall fra Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse.

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.
Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

− Resultatene viser at folk ønsker å bidra positivt til reisemålene når de er ute og reiser, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

Virke mener det bør åpnes for besøksbidrag som et av flere virkemiddel for å utvikle norske reisemål på en bærekraftig måte, men mener innretningen av modell blir viktig. Modellen må være rettferdig, slik at det ikke kun er én aktør som får oppgaven med å kreve den inn. Dette er tilfellet i mange andre land der bidraget kun kreves inn av overnattingsstedene. Virke mener videre at et besøksbidrag bør benyttes til å spre og styre turisttrafikken.

−Vår holdning er at pengene må benyttes til tiltak som bidrar til å utvikle og ivareta destinasjonen og at det bør være opp til hver enkelt kommune om de vil innføre virkemiddelet, sier Bergmål.

Det trengs flere verktøy lokalt

Det er bred enighet om at det er plass til flere turister i landet vårt. Likevel er det slik at særlig små steder, som har mange besøkende enkelte måneder i året, har betydelige utfordringer med å legge til rette for å ta imot turistene på en god og bærekraftig måte.

En rekke turistmål, blant annet Lofoten, er klare på at de trenger flere verktøy til å håndtere turismen bedre. Besøksbidrag er et av flere slike verktøy. Tilrettelegging av infrastruktur eller tiltak som sørger for å ivareta natur er eksempler på hva et bidrag fra turistene vil kunne benyttes til.

−I stedet for å diskutere om vi skal innføre et besøksbidrag, bør vi diskutere hvordan det innrettes på en fornuftig måte, sier Bergmål.

Ja til besøksbidrag, nei til økt moms

Regjeringen har fra 2016 økt reiselivsmomsen fra 8-12 prosent. Virksomhetene frykter en ytterligere økning. Virke sier likevel til ja til innføring av et besøksbidrag, men sender en tydelig beskjed til politikerne om å samtidig frede momsen.

−Våre medlemmer er seg sitt samfunnsansvar bevisst. Da forventer vi samtidig at politikerne ser viktigheten av å ikke øke kostnadene for næringen ytterligere. Eventuelle planer om å øke momsen på reiselivet må legges bort, sier Bergmål.

Næringskomiteen arrangerer tirsdag 28. januar høring på Stortinget om saken, etter at SV fremmet forslag om å utrede turistskatt. Virke deltar i høringen og vil spille inn sine synspunkter til komiteen.

Nøkkelord

Kontakter

Astrid Bergmål
Leder Virke Reiseliv
Tlf. 460 58 951
astrid.bergmal@virke.no

Bilder

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.
Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge, og representerer over 22.000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet.

Følg saker fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Virke

Virke: Regjeringen berger norsk næringsliv fra sikker død2.4.2020 18:12:08 CESTPressemelding

Torsdag kveld la regjeringen fram planen for hvordan kompensasjonsordningen for koronarammede virksomheter skal utformes. Virke har samarbeidet tett med regjeringen frem til fremleggelsen. – Regjeringen har lyttet til våre innspill og redder nå store deler av norsk næringsliv fra en sikker død, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, som sto sammen med representanter fra regjeringen, LO, NHO, Finans Norge og SMB Norge da ordningen ble presentert.

Regjeringen har lyttet til Virke: Nødhjelp til kriserammet næringsliv27.3.2020 08:00:00 CETPressemelding

Fredag la regjeringen, sammen med Virke, LO, NHO og Finans Norge frem en ordning som sikrer kompensasjon for tapte inntekter på grunn av direkte eller indirekte koronastenging. Kompensasjonsordningen bygger på Virkes forslag. – Regjeringen har lyttet, og viser at de står bak ordene om at de stiller opp med det som trengs, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke: Lån og utsatte betalinger er ikke nok når grunnlaget for en halv million arbeidsplasser forsvinner24.3.2020 15:28:01 CETPressemelding

Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 490 000 arbeidsplasser står i fare for å gå tapt i bransjer som enten er stengt av myndighetene eller lider under at myndighetene har bedt kundene om å holde seg borte. Virke mener regjeringen må komme med en kompensasjonsordning utover lån og utsetting av utgifter og skatter, slik at de utsatte virksomhetene holder seg i live gjennom koronakrisen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom