Kulturrådet

Kulturrådet etablerer egen ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses korona-pandemien

Del

Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg korona-pandemien. Ordningen vil også omfatte prosjekter som allerede er gjennomført.

– Vi leter etter prosjekter som opprettholder bredden og mangfoldet i kulturlivet i den vanskelige tiden vi er inne i, sier rådsleder Lars Petter Hagen. (Foto: Morten Holthe Hanssen)
– Vi leter etter prosjekter som opprettholder bredden og mangfoldet i kulturlivet i den vanskelige tiden vi er inne i, sier rådsleder Lars Petter Hagen. (Foto: Morten Holthe Hanssen)

– Vi ser hvordan kulturlivet tilpasser seg og finner nye måter å formidle og kommunisere med publikum på, sier rådsleder Lars Petter Hagen. – Nå etablerer rådet en egen, tverrgående tilskuddsordning for å stimulere til nye måter å produsere og formidle kunst og kultur på i den pågående krisen.

Ordningen skal bidra til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk, og vil rette seg mot både kunstnere, kunstnergrupper, arrangører og formidlingsarenaer. Digitale produksjons- og formidlingsformer står sentralt, men man kan også få tilskudd til nye fysiske formidlingsmåter så lenge man opprettholder myndighetenes krav til smittevern. Det kan søkes om støtte både til helt nye verk, og til prosjekter som bidrar til merbruk og gjenbruk av verk som allerede er produsert, men som nå kan formidles på nye plattformer.

Ser etter gode grep

– Vi ser etter egenartede verk, gode grep i kuratering, tilpassede arrangementer, og nye måter å involvere publikum på, sier Hagen. – Vi leter etter prosjekter innenfor det frie feltet som bidrar til debatt, nysgjerrighet og medvirkning, og som opprettholder bredden og mangfoldet i kulturlivet i den vanskelige tiden vi er inne i. For rådet er det viktig at vi fortsatt kan bidra til å utvikle nye stemmer og eksperimentelle uttrykk som når ut til et publikum også i denne perioden, og at barn og ungdom kan få gode kunst- og kulturtilbud i kanalene de bruker.

Ordningen vil ha tilbakevirkende kraft, slik at også prosjekter som er utviklet eller gjennomført etter at regjeringen innførte restriksjoner for arrangementer og arenaer 12. mars kan søke.

Faste ordninger fortsetter som vanlig

Formell utlysning, retningslinjer og søknadsskjema vil bli avklart i rådsmøtet neste uke, og blir tilgjengelige på Kulturrådets nettsider så snart som mulig. Ordningen ventes å få første søknadsfrist tidlig i mai, og en siste frist rundt sommeren. Søknadene vil bli underlagt kunstfaglig vurdering på vanlig måte, men saksbehandlingstiden vil være kortere enn vanlig. Rammen til den midlertidige kriseutlysningen dekkes delvis gjennom ubrukte midler fra tidligere år, og delvis gjennom omdisponeringer fra andre ordninger.

Parallelt med denne nye ordningen vil de faste tilskuddsordningene lyses ut og behandles som normalt. Hagen sier den nye ordningen kan bli utvidet dersom det viser seg at behovet er større enn antatt.

– Rådet følger utviklingen i kunst- og kulturfeltet tett, sier Hagen. – Nå må vi finne balansen mellom de akutte tiltakene som hjelper kultursektoren gjennom denne krisen, og de langsiktige grepene som sikrer et fortsatt levende kunst- og kulturliv over hele Norge.

Kontakter

Bilder

– Vi leter etter prosjekter som opprettholder bredden og mangfoldet i kulturlivet i den vanskelige tiden vi er inne i, sier rådsleder Lars Petter Hagen. (Foto: Morten Holthe Hanssen)
– Vi leter etter prosjekter som opprettholder bredden og mangfoldet i kulturlivet i den vanskelige tiden vi er inne i, sier rådsleder Lars Petter Hagen. (Foto: Morten Holthe Hanssen)
Last ned bilde

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom