Medietilsynet

Kulturdepartementet foreslår regelendring: Lokalradioer kan få økt driftsstøtte til digitalisering

Del

Lokalradioer kan søke om driftsstøtte til digitalisering dersom et nytt forslag fra Kulturdepartementet blir vedtatt. Det foreslås også å heve tilskuddstaket, slik at den enkelte virksomhet kan motta mer i støtte. – Vi er glad for at departementet følger opp Medietilsynets anbefalinger, som vi tror kan lette overgangen til digitale sendinger for lokalradioene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet er glad for at departementet følger opp tilsynets anbefalinger om å gi lokalradioene driftsstøtte for å lette overgangen til digitale sendinger. Foto Medietilsynet
Medietilsynet er glad for at departementet følger opp tilsynets anbefalinger om å gi lokalradioene driftsstøtte for å lette overgangen til digitale sendinger. Foto Medietilsynet

Kulturdepartementet har sendt ut et forslag om å endre forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier på høring, med frist 4. september 2020. Forslaget til forskriftsendringene følger opp Medietilsynets anbefalinger for lokalradio på FM etter 2021.

– Vi anbefalte å gi lokalradioene driftsstøtte for å lette overgangen til digitale sendinger, i tillegg til å heve støttetaket for å sikre at digitaliseringsprosjekter kan gjennomføres, sier Velsand.

Det tildeles i dag investeringsstøtte til å bygge ut digitale lokalradionett, men nå åpnes det i tillegg opp for at det kan gis årlig støtte til drift av nettene og til digitaliseringsutgifter i lokalradioene.

Departementet ønsker å heve lokalradioenes årlige maksimale støttebeløp

Kulturdepartementet foreslår å heve tilskuddstaket for hvor mye hvert foretak kan motta i støtte til 1,5 millioner kroner årlig. Frem til nå har lokalradioene maksimalt kunnet få 200 000 euro i støtte over en treårs-periode.

Departementet foreslår at driftsstøtten til digitalisering av lokalradio kan gis fram til og med 2026, som tilsvarer tidspunktet FM-sendingene er forlenget til. Driftsstøtten skal være teknologinøytral, noe som gjør at det kan også søkes om midler til sendinger på andre digitale flater enn DAB, eksempelvis internett.

Les mer om Kulturdepartements høringsutkast til endringer for lokalradioene her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet er glad for at departementet følger opp tilsynets anbefalinger om å gi lokalradioene driftsstøtte for å lette overgangen til digitale sendinger. Foto Medietilsynet
Medietilsynet er glad for at departementet følger opp tilsynets anbefalinger om å gi lokalradioene driftsstøtte for å lette overgangen til digitale sendinger. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Allmennkringkastingsrapporten for 2020: NRK hadde ikke nok nynorsk på nett og radio, men oppfylte de andre kravene17.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Strengere straff for å dele krenkende bilder, film og lydopptak av andre9.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer og lydopptak av andre, kan nå straffes med fengsel i inntil to år. Straffeskjerpelsen er blant de viktigste endringene i straffeloven, som nylig ble vedtatt av Stortinget. – Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom