KS

KS lanserer statusrapport for kommuner

Del

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Årets Status Kommune er den fjerde i rekken.
Årets Status Kommune er den fjerde i rekken.

For fjerde år på rad gir KS nå ut en publikasjon som belyser utviklingen og utfordringene i kommunene og fylkene innenfor utvalgte samfunnsområder.

Rapporten finner du her: 
https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/status-kommune-2021/status-kommune-2022/

I Status Kommune finner du områder som den økonomiske utviklingen, demografi, tjenesteproduksjon, arbeidsliv og lokaldemokrati, klima og miljø og digitalisering og innovasjon. Den ser også nærmere på noen utviklingstrekk i byer og tettsteder og omstillingskraft i næringsutviklingen.

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk?

Alt dette, og mye mer, finner du i rapporten og kartløsningen (oppdateres fortløpende).

Noen høydepunkter fra Status Kommune 2022: 

 • Norske kommuner blir stadig mer mangfoldige. I 2020 hadde nesten 15 prosent av befolkingen innvandrerbakgrunn. Samtidig er det mange grupper i samfunnet som opplever utenforskap. Blant annet blir det flere fattige husholdninger.
 • Høyere befolkningstetthet øker presset på vann og grønne områder og bare tre av ti som bor i de største byene har nå tilgang til nærturterreng.
 • Boligprisstigningen har mange steder vært det dobbelte av lønnsveksten de siste ti årene, og prisutviklingen i eiendomsmarkedet viser at det blir stadig mer utfordrende for folk med normal inntekt, spesielt barnefamilier, å skaffe seg passende bolig i de mest sentrale områdene.
 • De norske klimagassutslippene lå i 2020 4,2 prosent under nivået i 1990. Reduksjonen fra 2019 skyldes blant annet lavere utslipp fra olje- og gassutvinning, veitrafikk og annen transport. Det er sannsynlig at koronapandemien har bidratt til dette.
 • Nordmenn er fornøyde med å bo og leve i kommunen, med en samlet skår på 86 av 100 poeng i Innbyggerundersøkelsen. Innbyggerne er svært godt fornøyd med folkebibliotek og brannvesen, godt fornøyd med barnehage, fastlege, helsestasjon og videregående skoler. Hvis vi ser på hver enkelt tjeneste, opplever alle – med unntak av grunnskole, barnehage og plan- og bygningskontoret – en økning fra 2019 til 2021.
 • 1 av 5 ungdommer er ensomme og andelen øker. Flere fullfører videregående skole, men frafallet er fortsatt stort. Et økende antall barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.
 • Sammenliknet med andre land ligger Norge på topp når det gjelder andelen personer i yrkesaktiv alder som mottar uføreytelser. Også andelen unge mottakere av slike ytelser har økt noe de senere årene. Det har vært en ytterligere økning i 2020, som må sees i sammenheng med at pandemien har gjort det vanskeligere å komme inn i arbeidsmarkedet.
 • Innbyggerne mener kommunestyret i egen kommune er viktig for demokratiet i det norske samfunnet. Tallet økte fra 82 til 85 prosent fra 2020 til 2021.
 • Mål om 90 prosent bredbåndsdekning er nådd. Oslo hadde den høyeste dekningsgraden, med nær 100 prosent.
 • Allerede i dag opplever mange kommuner vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft, og da særlig innen helse- og omsorgsyrker. Dersom morgendagens kommunale og fylkeskommunale oppgaver skal løses på samme måtesom i dag, må antall årsverk den neste tiårsperioden øke med om lag 46.600 årsverk fra 2021-nivået.
 • Flere arbeider heltid. For kommunesektoren samlet (kommuner og fylkeskommuner) økte andelen heltidsansatte i løpet av tiårsperioden 2011-2021 fra 49 prosent til 57 prosent.


Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Årets Status Kommune er den fjerde i rekken.
Årets Status Kommune er den fjerde i rekken.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom