KS

KS fornøyd med Rikslønnsnemndas kjennelse

Del

Rikslønnsnemnda avsa tirsdag sin kjennelse i lønnstvisten mellom Unio og KS etter årets tariffoppgjør. KS er fornøyd med resultatet. For Unios medlemmer gir nå lokale forhandlinger nye muligheter.

Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS. Foto: Johnny Syversen
Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS. Foto: Johnny Syversen

– KS er fornøyd med Rikslønnsnemndas kjennelse. Den bekrefter at KS’ prioriteringer og argumenter i årets tariffoppgjør var riktige. Resultatet gir en god fordeling på hele laget av ansatte i kommuner og fylkeskommuner, sier direktør for arbeidsliv i KS Tor Arne Gangsø.

Rikslønnsnemndas kjennelse betyr at Unios medlemmer får de samme lønnstilleggene som de andre arbeidstakerorganisasjonene godtok i meklingen i mai. Det gir lønnsøkninger mellom 12.000 og 22.000 kroner. Unios medlemmer er blant dem som får mest, og lektorer med tilleggsutdanning aller mest.

KS mener resultatet er det best mulige innenfor kommunenes økonomi og normen som frontfaget i industrien legger.

God lønnsvekst for Unios medlemmer

– KS strakk seg langt i vårens forhandlinger for å sikre kjøpekraften til alle ansatte i kommunene, selv om vi måtte tøye frontfagets ramme noe, sier Gangsø.    

I fjor ble lønnsveksten i frontfaget 0,5 prosentpoeng høyere enn anslått, mens kommunesektoren holdt seg til rammen. Over tid har likevel ikke ansatte i kommunene noe etterslep i forhold til frontfaget i industrien, påpekte KS i Rikslønnsnemndas forhandlinger. KS har prioritert utdanningsgruppene i Unio de siste årene, og de har samlet fått større lønnsvekst enn frontfaget i industrien de siste fem årene.

– Vi vil nå invitere Unio til en dialog om veien videre. Det har vært et langt og krevende tariffoppgjør, som vi bør evaluere i fellesskap, sier Gangsø.

Virkningstidspunkt

Rikslønnsnemnda fastslår at virkningstidspunktet for lønnsjusteringene settes til 4. juni, da arbeidet ble gjenopptatt etter streiken. Dette er i tråd med langvarig praksis fra Rikslønnsnemnda.

Alle Unios medlemmer var omfattet av konflikten og forskjøvet virkningstidspunkt gjelder også ledere og andre arbeidstakere som får lønn forhandlet lokalt og normalt får tillegg fra 1. mai.

– KS mener likebehandlingen er riktig og konstaterer at Rikslønnsnemnda støtter vårt syn, sier Gangsø.

Lokale forhandlinger

Unios medlemmer har mulighet til å få lokale tillegg i den enkelte kommune. En prosent av lønnsrammen for 2021 er satt av til lokale forhandlinger nå i høst.

– Her kan partene blant annet prioritere å løfte yrkesgrupper de har særlig behov for å rekruttere og beholde. Kommunene sier det er størst utfordringer med å rekruttere helsepersonell, ikke minst sykepleiere, som er organisert i Unio, sier Gangsø.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS. Foto: Johnny Syversen
Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS. Foto: Johnny Syversen
Last ned bilde

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

Tragisk hendelse i Bergen20.9.2021 17:26:52 CEST | Pressemelding

– Det er tragisk når en ansatt blir angrepet på jobb i kommunen og dør av skadene, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, kommunesektorens organisasjon. To ansatte på Nav Årstad i Bergen ble knivstukket i et brukermøte mandag formiddag. Den ene av dem, en kvinne i slutten av 50-årene, døde senere av skadene. – Kommune-Norge sender varme tanker til kvinnens familie, til det andre offeret og til kolleger i Bergen kommune, sier Gram.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom