KS

KS etablerer selskap for videre arbeid med felles kommunal journal

Del

KS etablerer et heleid selskap som skal videreføre arbeidet med Akson journal. Selskapet skal lede utviklingen frem til kommunene kan ta stilling til videre deltakelse med stegvis realisering av en felles kommunal journal.

KS etablerer selskap Akson journal på vegne av kommunene og gir dermed prosjektet mer tid til å utmeisle veien videre. Foto: KS
KS etablerer selskap Akson journal på vegne av kommunene og gir dermed prosjektet mer tid til å utmeisle veien videre. Foto: KS

- KS tar på seg denne rollen på vegne av kommunene og gir dermed prosjektet mer tid til å utmeisle veien videre i dialog med staten, kommuner, leverandørmarkedet, fagmiljøer og interesseorganisasjoner – samt mulighet til å sikre bred politisk forankring til det videre arbeidet, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Samarbeid med staten

Staten har satt som vilkår at det etableres en virksomhet for mottak av tilskudd innen sommeren 2021. Selskapet, som er en interimsorganisasjon, etableres under forutsetning av at det tegnes en samarbeidsavtale med staten. Staten har viktige roller i arbeidet, også med tanke på ønsket eierrolle i en fremtidig selskapskonstruksjon. Det skal også inngås samarbeidsavtaler med foregangskommuner.

- KS og kommunene har behov for å sikre kommunesiden tungt eierskap i arbeidet frem mot et godt beslutningsgrunnlag. KS har fått et tydelig oppdrag gjennom statsbudsjettet om å oppdatere styringsgrunnlaget for det videre arbeidet i tråd med anbefalinger om stegvis utvikling av en åpen plattformløsning. Det må være tydelig at dette er et godt og bærekraftig alternativ for våre medlemmer, understreker Bjørn Arild Gram.

Tilpassede brukerflater

Felles kommunal journal innebærer at helsepersonell i kommunene på sikt jobber mot en felles journalplattform slik at informasjon kan deles effektivt og ulike deler av løsningen kan gjenbrukes på tvers. Dette betyr at for eksempel legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner har tilgang til informasjon skapt av andre når de trenger det, med brukerflater tilpasset deres behov. Samhandlingsplattformen, som leveres av nasjonale myndigheter, skal understøtte løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. Akson journal og samhandlingsløsningene må sammen også legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

KS etablerer selskap Akson journal på vegne av kommunene og gir dermed prosjektet mer tid til å utmeisle veien videre. Foto: KS
KS etablerer selskap Akson journal på vegne av kommunene og gir dermed prosjektet mer tid til å utmeisle veien videre. Foto: KS
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom