UiO - Det teologiske fakultet

Kronprinsen deltar ved etablering av nytt studietilbud for tros- og livssynsledere

Del

11. mars markerer Universitetet i Oslo og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn etableringen av en ny mastergrad for ledere i tros- og livssynssamfunn. Kronprins Haakon og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø vil delta ved markeringen.

Kronprins Haakon. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.
Kronprins Haakon. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Masterprogrammet skal gi utdanning i tros- og livssynsbetjening innen helsesektoren, forsvaret og kriminalomsorgen, og gi tros- og livssynsledere økt kompetanse som ledere og aktører i det norske samfunnet.

Styrker deltagelse og demokrati

Etter integreringsforliket bevilget Stortinget i desember 2017 midler til å etablere en fleksibel utdanning for ledere i tros- og livssynssamfunn. Første resultat av bevilgningen er det nye masterprogrammet i Lederskap, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

- Det er bred politisk enighet om viktigheten av å etablere et utdanningstilbud for ledere fra bredden av tros- og livssynssamfunn. Vi er veldig glade for at intensjonen i integreringsforliket og vedtaket i statsbudsjettet nå følges opp, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Nybø understreker at lik tilgang til utdanning for ledere i tros- og livssynssamfunn styrker forutsetningene for mer aktiv deltagelse i samfunnet.

- En god offentlig samtale får vi først når samfunnsaktører deltar på like premisser. En viktig jobb er derfor å sørge for relevante utdanningstilbud etter de kvalitetskrav og standarder vi har. I tillegg ønsker vi en tydelig kobling mellom utdanning og yrkesliv, noe nettopp denne konferansen fokuserer på, sier hun.

Kronprinsens deltagelse et sterkt signal

Kronprinsen og kongefamilien har lenge vist stor interesse for arbeid knyttet til religionsdialog og mangfold.

-Vi setter meget stor pris på Kongefamiliens engasjement i disse viktige sakene, og at Kronprinsen vil delta 11. mars. Ikke minst gir det et sterkt signal om nødvendigheten av denne utdanningen, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL.

-Norge vil se annerledes ut om 25 år, og kompetanse om religionenes rolle, påvirkning og bidrag til et sunt samvær i et mangfoldig samfunn må dyrkes frem nå.

Viktig sak for Universitetet i Oslo

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), mener stortingets vedtak understreker viktigheten av å utvikle relevante og faglig forankrede studietilbud som svarer på behovene i et stadig mer tros- og livssynsmangfoldig samfunn.

-Universitetet i Oslo har gjennom Det teologiske fakultet landets fremste fagmiljø på dette feltet. Vi ser det som en naturlig del av vårt samfunnsoppdrag å svare på utfordringen vi nå har fått, sa Stølen i forbindelse med Stortingets bevilgning i fjor

Viktig kompetanse i møte med økt mangfold

Det nye masterprogrammet vil gi ledere i tros- og livssynssamfunnene styrket kunnskap om lovverk, maktfordeling, konfliktløsning, forhandling og strategisk planlegging.

Programmet vil også gi kompetanse i samtalebasert tros- og livssynsbetjening innenfor viktige samfunnssektorer i landet, og vil legge vekt på å utvikle etiske og dialogiske ferdigheter i omsorgsarbeid. Gjennom kompetansen som gis skal programmet bidra til en mer likeverdig behandling i institusjoner på tvers av tros- eller livssynstilhørighet.

I tillegg til representanter fra tros- og livssynsfeltet vil ledere fra blant annet helsesektoren, forsvaret og kriminalomsorgen delta på konferansen. Det blir et faglig panel som vi ta opp den samfunnsmessige betydningen av en slik utdannelse med bidrag fra Dr. Ataullah Siddiqui, England og Dr. Su Yon Pak, USA. Panelet ledes av førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet, UiO, Anne Hege Grung.

Markeringen finner sted i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 11. mars kl. 10.00

Konferansen er for inviterte ledere og rådgivere i feltet. Arrangementet er åpent for presse.

Program: 

Første del: Plenum med høytidelig åpning av master i lederskap, etikk og samtalepraksis

Sted: Gamle festsal, Karl Johans gate 47 Tid: 10.00 – 12.00 (Oppmøte senest 09:45)

H.K.H. Kronprins Haakon deltar ved åpningen.

Åpning ved rektor på Universitet i Oslo, Svein Stølen.

Korte taler:

  • Iselin Nybø, statsråd for forskning og høyere utdanning 
  • Dekan Aud V. Tønnessen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo  
  • Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, 
  • Marianne Borgen, Ordfører i Oslo 

Innlegg av internasjonale forskere på feltet

  • Prof. Ataullah Siddiqui, Markfield Institute of Higher Education, UK
  • Prof. Su Yon Pak, Union Theological Seminary New York, USA

Panelsamtale med forskerne ledet av førsteamanuensis ved TF, UiO Anne Hege Grung.

Annen del: Panelsamtale og workshops

Sted: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7 Tid: 13.30 – 16.00

1330: Panelsamtale ledet av Ingrid Rosendorf Joys (STL) med Biskop Atle Sommerfelt, Den norske kirke, Generalsekretær i Human-Etisk Forbund (HEF) Trond Enger, kommunikasjonssjef Hans Rossinè, Oslo katolske bispedømme, leder for Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN) Imam Senaid Kobilica, Generalsekretær i Buddhistforbundet Egil Lothe

Hvordan kan Den norske kirke dele plass med andre innen feltet?
Hvordan kan andre tros- og livssynssamfunn bidra til denne utviklingen?

14.45 Parallelle arbeidsgrupper i forlengelsen av panelsamtalen om relevante kompetansefelt innen helsevesenet, kriminalomsorgen og kommunale etater

Nøkkelord

Kontakter

Anne Sender (STL) anne@trooglivssyn.no, 920 30 995

Brynjulv Norheim (TF) brynjulv.norheim@teologi.uio.no, 450 21 976

Pressekontakt: Mathias H. Eidberg (TF) m.h.eidberg@teologi.uio.no, 402 22 579

Bilder

Kronprins Haakon. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.
Kronprins Haakon. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.
Last ned bilde
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann
Last ned bilde

Om UiO - Det teologiske fakultet

UiO - Det teologiske fakultet
UiO - Det teologiske fakultet
Blindernveien 9
0371 Oslo

228 50300http://www.tf.uio.no/

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (TF) driver forskning og undervisning innenfor teologi, kristendom, interreligiøse studier og diakonivitenskap. Ambisjonen er å være ledende i Norden innenfor disse fagfeltene. Som det eneste teologiske fakultetet ved et norsk universitet står TF i en særstilling som aktør innen akademia, kirke- og samfunnsliv.

Følg pressemeldinger fra UiO - Det teologiske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det teologiske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det teologiske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom