Knut Olsen Skatterådgivning

Kronikk: Krigen mot de norske myndighetene var verre enn den virkelige krigen!

Del

På tide at myndighetene gir Commando soldatene fra krigen en unnskyldning.

Norske Commandos i Eastbourne like før avreise til Frankrike, Belgia og Nederland i 1944. (Bilde utlånt av Commando soldat K. Gudmundseths etterkommere).
Norske Commandos i Eastbourne like før avreise til Frankrike, Belgia og Nederland i 1944. (Bilde utlånt av Commando soldat K. Gudmundseths etterkommere).

90 norske Commando soldater deltok i det som er beskrevet som en av de viktigste og mest bestialske krigshandlinger under 2. verdenskrig, nemlig landgangen på Walcheren i Nederland 1944/45. Dessverre fikk de norske krigsheltene en skamløs behandling av norske myndigheter etter krigen, og de anså krigen mot myndighetene som verre enn den virkelige krigen. Det er på tide at myndighetene ber Commando soldatene om unnskyldning.

Ni av de norske Commando soldatene ofret livet for freden, og de fleste av de som overlevde, var ødelagt for livet. De ofret Alt for Norge, og etter krigen uttalte de følgende: 

"De norske Commando soldatene fikk en meget uverdig og skamløs behandling av de norske myndighetene etter krigen, og myndighetene gjorde alt de kunne for at de skulle gå i glemmeboken raskets mulig"

Knut Olsen er sønn av en av de 90 Commando soldatene og han skriver bok til ære om den norske Commando troppen. Han er mildt sagt sjokkert over den kritikkverdige behandlingen som de norske Commandos fikk av myndighetene da de kom tilbake til Norge 10. mai 1945.

Mange av soldatene var ungdommer på 16-17 år som vervet seg frivillig og ble trenet til å bli verdens beste Commando soldater. Under frigjøringen av Walcheren var det ca. 3.000 allierte Commando soldater, (hvorav 1706 falt) som nedkjempet ca 25.000 tyske soldater. Walcheren var Atlanterhavsmurens sterkeste festning og som Hitler anså som uinntagelig. Både de allierte generalene og de norske Commando soldatene så på landgangen som et selvmordsoppdrag, men ikke én eneste av soldatene trakk seg. De gikk på med dødsforakt og de så både tyskerne og døden i hvitøyet. De viste en særdeles fremragende, heroisk og tapper innsats og de allierte generalene var villige å ofre dem for å korte ned krigen og således redusere ytterligere lidelser og død.

I følge øverstkommanderende, general og senere USA president Dwight Eisenhower, var Commando soldatene med på å forkorte krigen med ½ år fordi de ryddet elvemunningen til Antwerpen og således åpnet for de alliertes fremrykking mot Tyskland.

Commando soldatene var ansett som verdens beste elitesoldater og var den eneste norske troppen som var aktiv med i krigshandlinger. Da de kom tilbake til Norge i 1945, etter å ha ofret opptil 5 år for freden, fikk de en svært skamløs behandling av norske myndigheter, og som Commando soldat Øivind Lærum uttalte etter krigen:

"Krigen mot de norske myndighetene var verre den den virkelige krigen."

Det sier ganske mye. Troppen ble nedlagt i ekspressfart, de fikk beskjed at de var uønsket i Hæren og deres krigserfaring ble ansett verdiløs til tross for at de var verdens beste elitesoldater. De ble fratatt den Grønne Alpelua og Haakon VIIs luemerke, som de var så utrolige stolte av å bære, noe de bar nag til myndighetene for så lenge de levde. De måtte bite i seg flere tomme løfter fra bl.a. forsyningsminister Trygve Lie i eksilregjeringen, som lovte at utetroppen skulle bli ryggraden i oppbygging av militæret etter krigen og Arbeiderpartiets Valgprogram fra 1945, som var tomme løfter til soldatene som hadde kjempet. De fikk ikke lønnsansenitet for krigsårene. De fleste av de som overlevde hadde psykiske problemer og de fikk ingen hjelp, men var overlatt til seg selv. Mange av dem så ingen annen utvei enn å ta sine egne liv. De med psykiske lidelser måtte kjempe i opptil 22 år før de fikk krigsinvalidepensjon. Takken enkelte fikk da de kom tilbake etter opptil 5 års krigsinnsats var to dresser og en koffert full av lidelser. En av dem ble også sendt til Svalbard for å avtjene militærtjenesten etter å ha ofret fire år for Norges frihet. En av Commando soldatene var så bitter på myndighetene etter den skamløse behandlingen de fikk at han returnere Deltakermedaljen i protest. Commando soldatene mente også at de fikk en mangelfull dekorering etter krigen, selv om hele troppen fra Walcheren fikk Krigsmedaljen. Olsen mener at de også burde ha blitt dekorert med Krigskorset.

Commando soldatenes innsats står skrevet i historien med gullskrift, men den behandlingen de fikk av myndighetene etter krigen er en svart flekk i Norges krigshistorie, som ikke må gå i glemmeboken.

Det var totalt 127 nordmenn innom den norske Commando troppen No. 5 Norwegian Troop, som var en del av 10 Inter Allied Commando, en internasjonal alliert Commando gruppe.

Dessverre har myndighetene hatt store vanskeligheter med å be om unnskyldning til grupper som gjorde en formidabel krigsinnsats og som fikk en dårlig anerkjennelse etter krigen. Etter flere tiår og langvarige kampanjer har bl.a. Krigsseilerne, Pellegruppa og Partisanene fått en offisielle unnskyldning fra Kongen eller Regjeringen.

Nå er det Commando soldatenes tur til å få en offisiell unnskyldning, selv om det er 77 år for sent. Frigjøringsdagen 8. mai 2022 kan være en fin anledning til å komme med en unnskyldning til de norske Commando soldatene, alternativ dato er også 1. november, som var Commando troppens minnedag.

Kontakter

K. Olsen Skatterådgivning as
Postboks 2
2637 Øyer
Tlf: 99485375
E-mail: knut.tax@gmail.com

Bilder

Norske Commandos i Eastbourne like før avreise til Frankrike, Belgia og Nederland i 1944. (Bilde utlånt av Commando soldat K. Gudmundseths etterkommere).
Norske Commandos i Eastbourne like før avreise til Frankrike, Belgia og Nederland i 1944. (Bilde utlånt av Commando soldat K. Gudmundseths etterkommere).
Last ned bilde

Om Knut Olsen Skatterådgivning

Knut Olsen Skatterådgivning
Knut Olsen Skatterådgivning
Postboks 2
2637 Øyer

99 48 53 75http://www.knutolsen.com/

K. Olsen Skatterådgivning er kåret til verdens ledende / Norges beste skatterådgiver av flere internasjonale organisasjoner. Professor Byrnes Texas A&M University USA: Knut Olsen er en guru og pioner innenfor internasjonal skatterett.