Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgen: Ansattes kreativitet gir innsatte aktivitet

Del

Ansatte i kriminalomsorgen jobber iherdig med å finne meningsfylte aktiviteter for innsatte i fengslene innenfor begrensningene koronakrisen gir.

Bordtennnisturnering er en av aktivitetene som settes i gang i fengslene. FOTO: CHRISTIAN WANGBERG / STUDIO WANGBERG
Bordtennnisturnering er en av aktivitetene som settes i gang i fengslene. FOTO: CHRISTIAN WANGBERG / STUDIO WANGBERG

Fagansvarlige fra kriminalomsorgens fem regioner har dannet en gruppe der de utveksler erfaringer og ideer til aktiviteter for de innsatte i denne spesielle situasjonen. Samarbeidet vil fortsette så lenge det er behov. Belastningene ved å være frihetsberøvet forsterkes av de inngripende tiltakene koronapandemien medfører. De store endringene i rutiner og økt innlåsing kan gi uro og bekymring hos de innsatte. Kompenserende tiltak i form av ulike aktiviteter kan bidra til å gjøre dagene litt lettere for innsatte.

Gruppen opplever et godt samarbeid med både forvaltningssamarbeidspartnere og med frivillige organisasjoner som FRI, FFP, WayBack, Røde Kors og Nettverk etter soning.

- På grunn av koronakrisen er kriminalomsorgen, på lik linje med resten av samfunnet, i en utfordrende situasjon. Jeg er svært takknemlig for den store ekstrainnsatsen som nå legges ned fra innsatte, ansatte og frivillige. Det jobbes både for å forhindre spredning av smitte men samtidig også for kreativt å aktivisere innsatte i en svært krevende tid. Vi vet at mange av smitteverntiltakene medfører begrensinger for de domfelte, og det er beklagelig. Derfor er det positivt at de tilbakemeldingene jeg får viser at alle legger godviljen til og forsøker å finne løsninger, også der begrenset bemanning eller bygningsmessige forhold gjør det krevende å få det til, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Fengslene har varierende muligheter for å tilby aktiviteter, og både bygningsmessig utforming, bemanning og hensynet til sikkerheten kan være utfordringer som setter begrensninger. Samtidig har de innsatte ulike forutsetninger og behov for aktivitet, og aktivitetene må ikke medfører økt risiko for smitte. Handlingsrommet vil derfor være forskjellig fra enhet til enhet.

Nedenfor følger i uprioritert rekkefølge noen av innspillene fra enhetene. Ikke alle kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Noen av aktivitetene nedenfor er de samme som vanligvis tilbys, noen er ekstratiltak som følge av koronakrisen.

* Antallet innsatte som jobber med renhold er høyere enn vanlig. Renhold i fengselet er viktigere enn noen gang, og innsatte gjør her en svært viktig jobb. 

* Det er flere ganggutter enn vanlig i fengslene, de sørger for orden på avdelingene og skal særlig jobbe med smittebegrensning.

* Noen steder har alle innsatte utvidede oppgaver med renhold for å hindre smitte.

* Smågrupper av innsatte får tilbud om bibliotek. Det sørges for tilstrekkelig avstand mellom folk. Bibliotektilbudet opprettholdes så langt som mulig. Fengselsbibliotekarer har bidratt med å lage oppgaver som kan løses av innsatte.

* Smågrupper får også tilbud om kirke, presten er på jobb. Også her ivaretas avstanden. Gudstjeneste og fredagsbønn.

* Tilgjengelig aktivitetsutstyr deles ut på forespørsel, for eksempel garn, tegnesaker, puslespill, sudoku og annet.

* Innsatte får tilbud om plansjer med øvelser/treningsprogram som kan gjennomføres på cella.

* Utdeling av instruksjonsvideoer om egentrening, yoga, gitarspill, tegning, meditasjon - og språkkurs.

* Flest mulig innsatte får tilbud om DVD-spiller på cella, ved at spillere som var kjøpt inn for videresalg gjøres om til utlånsspillere.

* Arbeidsdriften gir ut tekstiler til avdelinger med symaskin.

* Skolen i fengselet «fjernstyrer» selvstudier med oppgaver som deles ut til elevene. Den enkelte arbeider med oppgavene på cella. Oppgavene forklares etter beste evne, skrives ut, deles ut, samles inn, skannes og sende tilbake til lærerne. Dette er ressurskrevende, men fengselet følger opp så langt kapasiteten rekker.

* I ett fengsel er det avlagt en fagprøve og en annen pågår mens koronatiltakene gjelder. Det legges til rette så langt som mulig.

* Organisert utetrening i stor luftegård hvor det er lett å ha god avstand. Jogging/løping/maraton o.l. Små grupper i kortere tidsrom, så alle får litt.

* Mer lufting, så langt det lar seg gjøre,

* Det lages daglige oppgaver/quiz/utfordringer på cellene som innsatte kan løse på egenhånd. Kanskje med premier? Lage noen lyspunkter!

* Fellesskap på avdelingene så langt det lar seg gjennomføre.

* Verkstedene og andre deler av arbeidsdriften deler dagen i to, med «to skift», slik at så mange som mulig får et tilbud.

* Innsattes handling i fengselsbutikken gjennomføres i små grupper.

* Fritidsavdelingen gir individuell oppfølging til sårbare og utfordrende innsatte. Dette er særlig viktig når vanlige aktiviteter bortfaller pga. koronasituasjonen.

* Innsatte jobber med å utsmykke store, hvite vegger i gymsalen.

* Samtale, lufteturer og sirkeltrening på fotballbanen, alt som kan gjøres med god avstand.

* Avdelingsvis skrittellerkonkurranse i luftegården

* Bordtennisturnering, biljardturnering, quiz, bingo o.l.

* Innsatte arbeider med planting i drivhuset. Dette er årstiden for å så og plante.

* Kino i allrommet – med god avstand mellom innsatte.

* Holde kontakten med frivillige organisasjoner som arbeider i fengselet og legge til rette for at de kan bidra.

* En av overgangsboligene melder om at de har flere innsatte som til vanlig studerer ved universitet eller høyskole, men som på grunn av koronaen nå ikke kan være på utdanningsstedet. Overgangsboligen hjelper dem så langt som mulig med å sette opp strukturerte dagsplaner for arbeidet og med å skrive jobbsøknader og CV.

* Opplæring i matlaging og planlegging av matinnkjøp. Innsatte får i oppgave å planlegge innkjøpene for fire-fem dager fremover og deretter lage maten.

- All aktivitet er viktig i en spesielt utfordrende hverdag for domfelte og varetektsinnsatte og bidrar i vår felles nasjonale dugnad for å bekjempe smittespredning, sier Lise Sannerud.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bordtennnisturnering er en av aktivitetene som settes i gang i fengslene. FOTO: CHRISTIAN WANGBERG / STUDIO WANGBERG
Bordtennnisturnering er en av aktivitetene som settes i gang i fengslene. FOTO: CHRISTIAN WANGBERG / STUDIO WANGBERG
Last ned bilde

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg saker fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom