KS

Krever at regjeringen prioriterer fastlegeordningen

Del

Legeforeningen og KS krever at ny regjering øker bevilgningene betydelig for å sikre rekruttering til og stabilisering av fastlegeordningen.

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram og president i Legeforeningen,  Anne-Karin Rime mener det haster med å iverksette mer kraftfulle tiltak, hvis vi vil redde fastlegeordningen. Foto: Legeforeningen
Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram og president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime mener det haster med å iverksette mer kraftfulle tiltak, hvis vi vil redde fastlegeordningen. Foto: Legeforeningen

Rapporter og kartlegginger har gjentatte ganger slått fast store rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen – og en arbeidsbelastning som for mange er ulevelig. Over 100 000 pasienter står i dag uten fastlege og antallet øker stadig.

Legeforeningen og KS har sendt et felles innspill til ny regjeringserklæring. Innspillet er et resultat av fortløpende dialog mellom partene.

- En felles erkjennelse av krisen i fastlegeordningen og felles forventninger til ny regjering er et viktig skritt. Vi mener det haster med å iverksette mer kraftfulle tiltak, hvis vi vil redde fastlegeordningen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

- At partene går sammen på denne måten synliggjør det akutte behovet for at staten og regjeringen legger frem nødvendige tiltak. Vi har ingen tid å miste, sier president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

I innspillet ber partene den nye regjeringen om å iverksette følgende tiltak:

  • Sørge for at fastlegeordningen er tilstrekkelig finansiert av staten
  • Innrette fordelingsmekanismene slik at kommunene får et reelt handlingsrom
  • Styrke finanseringen av fastlegeordningen for å få flere leger inn i ordningen og redusere arbeidsbelastningen
  • Øke både basistilskuddet og den aktivitetsbaserte økonomien for å legge til rette for kortere lister og redusert arbeidsbelastning
  • Sette inn særskilte tiltak for legevakt i distriktskommuner for å sikre tilstrekkelig antall leger i vaktordningen
  • Forenkle og samordne tilskuddsordningene til kommunene og fastlegene
  • Sørge for at utdanningsløpet i allmennmedisin gjøres like attraktivt som spesialisering på sykehus

Kontakter

Bilder

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram og president i Legeforeningen,  Anne-Karin Rime mener det haster med å iverksette mer kraftfulle tiltak, hvis vi vil redde fastlegeordningen. Foto: Legeforeningen
Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram og president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime mener det haster med å iverksette mer kraftfulle tiltak, hvis vi vil redde fastlegeordningen. Foto: Legeforeningen
Last ned bilde

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

Tragisk hendelse i Bergen20.9.2021 17:26:52 CEST | Pressemelding

– Det er tragisk når en ansatt blir angrepet på jobb i kommunen og dør av skadene, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, kommunesektorens organisasjon. To ansatte på Nav Årstad i Bergen ble knivstukket i et brukermøte mandag formiddag. Den ene av dem, en kvinne i slutten av 50-årene, døde senere av skadene. – Kommune-Norge sender varme tanker til kvinnens familie, til det andre offeret og til kolleger i Bergen kommune, sier Gram.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom