Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Krafttak for kriminelle gjengangere i tidligere Østfold

Del

Et nyskapende prosjekt presenteres fredag 17. januar kl. 10.00 – 14.00 på Quality Hotel Sarpsborg Grålum (program og deltagerliste følger nedenfor). Pressen er velkommen til å delta.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer tidligere Østfold-kommuner (nå Viken) til et prosjekt for å bedre situasjonen for kriminelle gjengangere i kommunene. Vi ønsker å få ned tilbakefall til ny kriminalitet og søke å bedre livssituasjonen og levekår for denne gruppa. Kommunene er Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Indre Østfold og Aurskog Høland.

Prosjektet er nyskapende ved at vi ønsker å engasjere private fond og kapitaleiere til å delta ved å finansiere driften av prosjektet, gjennom det som kalles sosiale investeringer. En sosial investering kan lønne seg ved at staten gir garanti for tilbakebetaling hvis prosjektet lykkes. Hvis prosjektet mislykkes i form av dårlige resultater, kan investerte midler gå tapt. Det arbeides nå med å finne frem til konkrete prosjekter som kan la seg gjennomføre.

Det store flertallet av kriminelle gjengangere har levekårsproblemer på ett eller flere områder (se vedlagte faktaark). Den største andelen med flere levekårsproblemer finner vi blant innsatte under 40 år. Målgruppa for prosjektet er aldergruppa 18-40 år.

Vi ønsker å finne gode organisasjoner, gjerne frivillige organisasjoner, som kan drifte og levere tjenester til de de som ønsker å delta. Det er flere potensielle organisasjoner som deltar på fredagens seminar.

Vi håper prosjektet kan bidra til å bygge ned forvaltningsstrukturer og fremme godt tverrfaglig og tverretatlig arbeid og slik sett styrke det forebyggende arbeidet med deltagerne i prosjektet.

Staten finansierer brorparten av utgiftene til prosjektet.

Faktaark om kriminelle gjengangere følger vedlagt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: 17.1.2020, Kl: 10.00 – 14.00 med innlagt lunsj

Sted: Quality Hotell Sarpsborg, Grålum.
 

10:00 – 10:15

Presentasjon av deltagerne og deres roller

10:15 – 10:30

Åpning

Per Ketil Andersen, prosjektleder, Kriminalomsorgsdirektoratet


10:30 – 11:30

Presentasjon av prosjektet – spørsmål og diskusjon

Tormod Moland, Arbeids- og velferdsdirekoratet

Per Ketil Andersen, Kriminalomsorgsdirektoratet

11:30 -12:00

Introduksjon til effektkontrakter

Anne Romsaas, KS


12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:30

Ragnar Kristoffersen, forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

Kriminelle gjengangere, hvordan måle resultater i en liten populasjon. Ragnar Kristoffersen holder en liten innledning og det åpnes for spørsmål og diskusjon

13:30 Avslutning

Oppsummering

--------------------------------------------------------------------------------

Påmeldte:

Indre Østfold kommune:

Rita Sletner, NAV


Moss kommune:

Ann-Bjørg R. Moan, avdelingsleder, Avd. Rus og Psykisk helse

Victoria Hoelstad Borg SLT-koordinator, Moss kommune


Fredrikstad kommune:

Helene Saloua Apenes Matri, leder i helse og velferdsutvalget i

Fredrikstad kommune (AP)

Tonje Wiggen Glasø, virksomhetsleder i Livsmestring, etat Friskliv og mestring

Gry Haugland, rådgiver, etat Friskliv og mestring

Sarpsborg kommune:

Marie Skeid, avdelingsleder - oppfølging med spesielle funksjoner
NAV Sarpsborg

Halden kommune:

Roar Vevelstad, kommunedirektør Halden kommune

Øystein Ramdal, avdelingsleder // Arbeid og kvalifisering 2, NAV Halden-Aremark

Aurskog Høland kommune:

Anne Kirsti Johnsen, rådmann eller kommunens representant

Fond, kapital:

Just Erik Næss, daglig leder Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus

Espen Daae, Ferd sosiale entreprenører

Frivillig sektor:

Paal Breivik, Røde Kors, Nettverk etter soning i Østfold

Marte Omtvedt, frivillig, Nettverk etter soning

Trond Danielsen, seniorrådgiver, Norges Røde Kors, Program for kriminalitet og rus

Per Kristian Skauen, daglig leder Kirkens bymisjon, Østfold

Trond Henriksen, Kirkens bymisjon, Halden

Selma Therese Huth, Blå Kors Fredrikstad Steg for Steg.

Marte Berg, Blå Kors Fredrikstad Steg for Steg.

KS:

Anne Romsaas, KS, avdeling for innovasjon

Gustav Weiberg-Aurdal, KS Østfold

Politiet:

Trond Widme, stasjonssjef i Askim

Patrick Alexsander Karlsen, politikontakt forebyggende avdeling

Randi Kulset Engnes, politioverbetjent

Andre inviterte:

Kirsten Mostad Pedersen

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Høyre

Terje Moland Pedersen, AP Fredrikstad

Oxford Research AS

Tor Egil Viblemo, Sjefsanalytiker

Tor Borgar Hansen

Niels Frederik Garmann-Johnsen

Ephori Impact

Jan Tveterås

Kriminalomsorgen i Østfold

Are Høidal, fengselsleder, Halden fengsel

Espen Rødsmoen, innhold- og metoderådgiver, Halden fengsel

Helge Valseth, fengselsleder, Indre Østfold fengsel;

Geir Frydenlund, fengselsinspektør, Indre Østfold fengsel

Leif Skaug, enhetsleder, Ravneberget fengsel og Østfold friomsorgskontor;

Arbeids-og velferdsdirekoratet:

Tormod Moland, kontorsjef
tormod.moland@nav.no

Gunhild Hansen Sande, seniorrådgiver

Kriminalomsorgsdirektoratet:

Per Ketil Andersen, prosjektleder
per.andersen@kriminalomsorg.no


Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter KRUS:

Ragnar Kristoffersen, forsker

Kontakter

Seniorrådgiver Atle Syvertsen, Kriminalomsorgsdirektoratet. Tlf. 905 03 572.

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg saker fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom