Norsk elbilforening

Kraftig vekst i antall hurtigladere

Del

I 2020 ble det bygget 922 hurtigladere i Norge, som er en økning på 29 prosent sammenlignet med året før. Likevel er vi et godt stykke bak behovet, mener Norsk elbilforening.

Til tross for kraftig vekst må en solid jobb gjøres for å sikre nok hurtigladere i hele landet (foto: Jamieson Pothecary).
Til tross for kraftig vekst må en solid jobb gjøres for å sikre nok hurtigladere i hele landet (foto: Jamieson Pothecary).

- Tommel opp til ladebransjen som virkelig har gjort en god jobb for å øke utbyggingstakten, slik at det blir færre biler per hurtiglader for hvert år som går, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Tallene er hentet fra den nasjonale ladestasjonsbasen Nobil, som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra Enova, og viser at det ved årsskiftet var totalt 3270 hurtigladere i Norge.

Dette er ladere som leverer 50 kW eller mer, og inkluderer Teslas eget ladenettverk.

Av de 922 hurtigladerne som kom i 2020, defineres hele 574 som lynladere. De leverer fra 150 kW og oppover, til glede for flere og flere eiere av elbiler som kan dra nytte av ekstra rask lading.

Likevel er det en solid jobb som må gjøres om Stortingets mål om kun salg av nye nullutslippsbiler i 2025 skal nås.

- Vi trenger 1250 nye hurtigladere i året om vi skal holde tritt med elbilsalget fram mot 2025, for da vil det rulle over 1 million elbiler på norske veier, understreker Bu.

Ved utgangen av 2020 var det rundt 347.000 elektriske person- og varebiler registrert i Norge, noe som betyr rundt 106 elbiler pr hurtiglader. Dette er en fremgang fra 2019. Da var det 270.000 registrerte elbiler og 114 elbiler per hurtiglader.

Mye må fortsatt gjøres for å unngå ladekø

- Ladekøene er for mange og flere deler av landet mangler hurtigladere. Selv om antallet elbiler per lader faller har vi en lang vei å gå for å hindre stadig økende køer, sier Bu.

I Elbilisten 2020, svarte kun 16 prosent av norske elbilister at de aldri opplever kø når de lader. Sommeren 2020 opplevde 1 av 3 elbilister kø ofte eller alltid i løpet av ferien. 

- Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig for alle. Det forutsetter storstilt og planmessig utbygging. Stortinget bør bestille en nasjonal ladestrategi av regjeringen når de nå skal behandle klimameldingen, sier Bu.

Bu venter på at statsråd Tina Bru raskt iverksetter de nye reglene for nettleie som kom fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), høsten 2020. Det vil være et viktig skritt på veien mot å gjøre det kommersielt lønnsom å sette opp hurtigladere i hele landet.

- Her er det ingen grunn til somling. Forslaget fra NVE er godt, så nå må regjeringen gjennomføre slik at det blir like enkelt å kjøre elbil på bygda som i byen.

Troms og Finnmark på bunn i antall – men topper på prosentvis vekst fra 2019

Fordelt på fylke er det Viken som ligger i på topp med totalt 926 hurtigladere. Vestland er oppe på 558. Innlandet tar tredje plassen med 387. På bunn ligger Troms og Finnmark med 86 hurtigladere.

Likevel er det vårt nordligste fylke som hadde størst økning hurtigladere i prosent sammenlignet med 2019 (87 prosent), etterfulgt av Møre og Romsdal (61 prosent) og Viken (58 prosent).

Hvis du vil se dette innholdet fra elbil.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Klikkbar oversikt finner du her

Elbilforeningens 5 råd for å sikre nok hurtigladere:

1. Regjeringen må lage en nasjonal ladestrategi som sikrer at det bygges minst 1250 nye hurtigladere i året, om de skal oppfylle Stortingets mål om kun salg av nullutslippsbiler i 2025.

2. Det haster at olje- og energiminister Tina Bru får satt i verk NVEs forslag til nye regler for nettleien, som vil gjøre det mer lønnsomt å bygge ut hurtigladestasjoner i hele landet.

3. Vegmyndighetene må få ansvaret for å planlegge for store ladeparker, i dialog med ladebransjen. Behovet er én ladepark med minst 50 hurtigladere per 150 km langs hovedveinettet.

4. Det må bygges minst én hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesveinettet.

5. Hver kommune må ha minst to hurtigladere.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Til tross for kraftig vekst må en solid jobb gjøres for å sikre nok hurtigladere i hele landet (foto: Jamieson Pothecary).
Til tross for kraftig vekst må en solid jobb gjøres for å sikre nok hurtigladere i hele landet (foto: Jamieson Pothecary).
Last ned bilde
Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig for alle, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening (foto: Norsk elbilforening).
Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig for alle, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening (foto: Norsk elbilforening).
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk elbilforening

Norsk elbilforening
Norsk elbilforening
Møllergata 16
0179 Oslo

90 70 45 45 (kl. 9-15)https://elbil.no

Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon som fremmer elektrisk mobilitet til beste for klima og miljø.

Vi har 14 lokalforeninger og over 85.000 medlemmer. De er i hovedsak privatpersoner, men inkluderer også noen organisasjons- og bedriftsmedlemmer.

Følg pressemeldinger fra Norsk elbilforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk elbilforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk elbilforening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom