Samferdselsdepartementet

Kostnadsauka til Nordøyvegen skal handsamast av Stortinget

Del

Etter ei stor kostnadsauke for Nordøyvegen i Møre og Romsdal, må Stortinget handsame eit revidert bompengeopplegg og finansering av prosjektet. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har ansvaret for prosjektet, men det er Samferdselsdepartementet som fremmar forslaget for Stortinget.

Stortinget godkjende prosjektet i 2017. Med den store kostnadsauken vedtok Møre og Romsdals fylkeskommune ny kostnadsramme på om lag 6 milliardar kroner. Den var opphaveleg fastsett til 3,8 milliardar 2017-kr. I 2022-prisnivå svarer dette til om lag 4,5 milliardar kroner. Auken er foreslått dekka av både midlar frå fylket og auka bompengar.

Proposisjonen blei lagt fram i statsråd i dag, slik at Stortinget kan handsame forslaget.

Bygginga av fylkesvegen starta i 2019, og siste del av prosjektet skal etter planen stå ferdig sommeren 2022.

For meir informasjon, sjå:

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom