Helse Sør-Øst RHF

Koronastøtte til sykehusene også i 2022

Del

Koronapandemien medfører fortsatt store ekstra kostnader for helseforetakene. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok torsdag å fordele 200 millioner kroner ut i sykehusene som en foreløpig kompensasjon for påløpte kostnader så langt i 2022. Før sommeren kommer ytterligere midler.

Foto: Vestre Viken HF
Foto: Vestre Viken HF

Høye smittetall og et høyt antall sykehusinnlagte gir fremdeles økte kostnader for spesialisthelsetjenesten. Dette skyldes både høyere beredskap og økte smittevernstiltak, men også økt fravær blant ansatte knyttet til egen sykdom og barns sykdom som gir økte kostnader til innleie og overtid.

I sine endringer til statsbudsjettet for 2022 foreslo regjeringen nye økonomiske tiltak i møte med pandemien på til sammen 1500 millioner kroner, hvorav 765,5 millioner til Helse Sør-Øst.

- For å gi helseforetakene og sykehusene en foreløpig økonomisk kompensasjon for merkostnader som påløper i årets første måneder, har styret besluttet å fordele en andel av det bevilgede tilskuddet allerede nå, sier styreleder Svein I. Gjedrem i Helse Sør-Øst RHF.

Vedtaket innebærer at 200 millioner kroner fordeles mellom helseforetakene og private ideelle sykehus med opptaksområdeansvar etter behovsandeler i den regionale inntektsmodellen. 

Rest til sommeren

Helseforetakene og private ideelle sykehus vil også gjennom 2022 bli bedt om å rapportere på mindreinntekter og merkostnader ved koronapandemien. Denne informasjonen vil være tilgjengelig før sommeren.

Gjenstående bevilgning på 565,6 millioner kroner reserveres derfor inntil videre i Helse Sør-Øst RHF og fordeles til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i juni når rapporteringen foreligger.

Enkelte helseforetak har gjenstående midler fra tilskuddet i 2021 som overføres til 2022 som utsatt inntekt. Dette forholdet vil også bli vektlagt ved fordeling av resterende midler per 1. halvår 2022.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har også vedtatt en bevilgning på 14,7 millioner kroner til vaksinasjonskostnader, samt en prosess for bevilling til utdanningsstillinger for spesialsykepleiere.

Se hele styresaken her

Kontakter

Bilder

Foto: Vestre Viken HF
Foto: Vestre Viken HF
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom