Samferdselsdepartementet

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport

Del

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Regjeringen har i dag lagt fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2020 som følge av koronapandemien.

Foreslår ytterligere 1,5 milliarder kroner til fylkeskommunal kollektivtransport
- Koronapandemien har ført til at færre bruker kollektivtransport og derfor en betydelig reduksjon i billettinntektene. Dette er en utfordrende situasjon, og derfor foreslår regjeringen at fylkeskommunene blir kompensert med ytterligere 1,5 milliarder kroner, sier kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup.

 Det foreslåtte tilskuddet på 1,5 milliarder kroner forå ta høyde for ytterligere tap i den fylkeskommunale kollektivtransporten, kommer i tillegg til 3,1 milliarder kroner som tidligere er bevilget over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det fylkeskommunale kollektivtilbudet består av buss, fylkesveiferjer, hurtigbåter, T-bane, bybane og trikk.

I tillegg til reduserte billettinntekter som følge av koronapandemien, har smittevernstiltak gitt redusert kapasitet i kollektivtransporten. Kompensasjon til kollektivselskapene er nødvendig for å opprettholde et tilstrekkelig tilbud for arbeidsreisende.

Går inn for inntil 30 millioner kroner mer til Sandefjord Lufthavn
- Vi er opptatt av å sikre at landet har et tilstrekkelig flytilbud. Skal vi lykkes med dette, må vi sørge for at flyplasselskapene får hjelp til å bøte på de tapene korona-pandemien påfører dem, sier samferdselsministeren.

 - Luftfarten er spesielt hardt rammet av Covid19, og det er viktig for regjeringen å sikre at vi har et godt tilbud også etter pandemien. De private flyplassene er et viktig bidrag til norsk luftfart. Regjeringen forlenger derfor støtten til Sandefjord Lufthavnselskap ut 2020 med 30 millioner kroner forå bøte på de tapene som koronapandemien påfører selskapet, sier samferdselsministeren.

 Den foreslåtte bevilgningen skal gjelde de tre siste månedene i år. Sandefjord Lufthavnselskap har allerede fått 90 millioner kroner til dekning av tap i perioden fra 1. mars og ut september 2020. 

Persontog: Viderefører ordning med tilleggsavtaler 
Regjeringen tar høyde for å videreføre ordningen med tilleggsavtaler for økt kjøp av persontransport med tog videreføres innenfor gjeldende bevilgning og fullmakt. Det er tidligere bevilget 1,55 milliarder kroner til formålet som følge av koronapandemien.

Dette gjør at togselskapene kan opprettholde et tilstrekkelig tilbud til de reisende til tross for reduserte billettinntekter.

For flere opplysninger - se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nytt regelverk skal sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen23.10.2020 11:45:00 CESTPressemelding

– I forbindelse med at et nytt drosjeregelverk trer i kraft 1. november, ønsker vi å sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen. Derfor foreslår vi nå endringer som skal bidra til å motvirke uregelmessigheter og juks i drosjenæringen, og tilstrekkelig kontroll med de nye ordningene. Blant annet legger vi nå til rette for fortsatt innrapportering til skattemyndighetene ved at også andre formidlere av drosjetjenester enn drosjesentraler blir underlagt krav om tredjepartsrapportering, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom