Miljødirektoratet

Korona-restriksjoner påvirker naturoppsynet

Del

Restriksjoner for kryssing av kommune- og fylkesgrenser begrenser Statens naturoppsyn (SNO) sin aktivitet. Oppsyn gjennomføres så langt det er mulig.

Oppsynsbåten M/S Toppskarv har til daglig base i Namsos. Foto: Miljødirektoratet.
Oppsynsbåten M/S Toppskarv har til daglig base i Namsos. Foto: Miljødirektoratet.

SNO er Miljødirektoratets operative feltapparat med rundt 100 naturoppsyn over hele landet. Etter lov om statlig naturoppsyn er oppsynets kjerneoppgaver å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

I tillegg har SNO 183 lokale rovviltkontakter over hele landet som har som primæroppgave å undersøke om skade på tamrein og husdyr er forårsaket av fredet rovvilt.

– I en del kommuner er det innført restriksjoner slik at kryssing av grenser utløser krav om karantene. Dette har betydelig innvirkning på SNO sin mulighet til å utføre arbeidsoppgavene, sier Hambro.

Flere medarbeidere i SNO er i karantene på grunn av slike bestemmelser.

Store avstander

Arbeidsoppgavene til naturoppsynet medfører at personell må bevege seg over store avstander i skog og mark og til sjøs. Det innebærer å krysse kommune- og fylkesgrenser.

På denne tiden av året er rovviltarbeidet, og spesielt arbeidet med overvåking og kartlegging av bestandene av store rovdyr, er høyt prioritert. Det foregår ved sporing på snø ved bruk av snøscooter eller ski.

På kysten arbeides det mye fra båt med bekjempelse av fremmede arter som mink, bekjempelse av ulovlig fiske etter laks og andre anadrome arter, og med skilting og skjøtsel i verneområder langs kysten og på øyer.

Følger helsemyndighetens råd

Helsemyndighetenes råd og retningslinjer for å begrense spredning av viruset er til enhver tid førende for det feltbaserte arbeidet til SNO.

Det er gitt interne føringer for SNOs medarbeidere i felt om ikke å gjennomføre oppgaver som medfører kontakt med forsamlinger av mennesker, og at de skal jobbe alene eller to og to for å redusere smittefare.

SNOs oppgaver foregår i naturen og ofte i temmelig øde områder langt til fjells, skogs eller sjøs. Miljødirektoratet mener derfor at naturoppsynets arbeid i felt kan gjennomføres med minimal risiko for spredning av koronasmitte.

– Vi ønsker å holde hjulene i gang, slik Statsministeren har oppfordrer til. Samtidig forholder vi oss selvsagt til de særskilte karantenebestemmelsene som er fastsatt. Vi ønsker å gjøre kommunene oppmerksom på at dette legger vesentlig begrensninger på SNOs aktivitet, blant annet knyttet til rovviltarbeidet, sier Ellen Hambro.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Oppsynsbåten M/S Toppskarv har til daglig base i Namsos. Foto: Miljødirektoratet.
Oppsynsbåten M/S Toppskarv har til daglig base i Namsos. Foto: Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom